(advertentie)
Ugchelen.eu
Opmerkingen en aanvullingen kunt u per email melden: ugchelen@ugchelen.eu

Gemeente belooft wel onderzoeken, maar blijft daarna stil
Dossier Bouwhofmolen in de doofpot?

Het dossier Bouwhofmolen dreigt opnieuw in de doofpot terecht te komen. Na de publicaties op deze website werd (opnieuw) een onderzoek gestart door gebiedsmanager Alan Wemmenhove. De raadsleden Stefanie Hilferink (VVD) en Antoon Huigens (BVNL) meldden “het ziet er naar uit dat er fouten zijn gemaakt” en “het ligt juridisch erg moeilijk” maar verder kwamen ze niet. Ondanks een “Ik kom erop terug” bleef iedereen doodstil. De afdeling voorlichting van de gemeente beantwoordt elke vraag met “we gaan ermee aan de slag”, daar blijft het bij.


Gepubliceerd: 20 December 2022   

Het verhaal van het gemeentelijk monument De Bouwhofmolen begint rond de eeuwwisseling. In 1998 besluit de gemeente in overleg met projectontwikkelaar Van Berlo dat de oude wasserij wordt gerestaureerd. Ook spant de gemeente zich in om een waterrad aan het pand te bevestigen.
In 2001 wordt de gemeente de eigenaar van de grond en de beek. Dan kan begonnen worden met de reconstructie van het waterrad, de wateraanvoergoot en het wandelpad. Hiervoor lijkt ruim vijftig duizend euro subsidie te zijn uitgegeven maar uit stukken blijkt niet waaraan dat geld is besteed. Vrijwilligers besteedden veel tijd aan het onderhoud. In 2013 is nog eens veel vrije tijd geïnvesteerd en zijn opnieuw enkele duizenden euro’s subsidie van gemeente en dorpsraad uitgegeven aan herstelwerkzaamheden.
Plotseling een hek
In 2019 verschijnt plots een hekwerk en wordt het wandelpad afgesloten. Hoe dat kon gebeuren blijft een raadsel. Een handhavingsverzoek van de stichting Vrienden van de Hamermolen verdween in een la.
In maart 2020 komt het voltallige college voor een werkbezoek naar Ugchelen. Voordat het busje met de collegeleden en buurtmanager Harriët Althof zich op de afgesproken plaats bij Albert Heijn meldt, maakt het eerst een stop aan de Bouwhofweg en bezoekt het gezelschap ter plaatse het afgesloten pad en inmiddels teloorgegane waterrad. Later heeft toenmalig wijkwethouder Jeroen Joon, onder andere door bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Hamermolen, ter plaatse de situatie bekeken en hij beloofde een onderzoek. Al die onderzoeken leidden tot niets. Het heeft er alle schijn van dat dat ook de bedoeling is.
Zwartgelakte A4-tjes.
Op 11 september 2018 heeft een gemeenteambtenaar de overeenkomst met de bewoner van de het pand getekend. We mogen niet weten wat is afgesproken met betrekking tot het wandelpad rond het gemeentelijke monument. De gemeente levert aanvankelijk na een WOB-verzoek nauwelijks informatie. De betrokken ambtenaar is inmiddels weg en dat lijkt een vrijbrief te zijn om te verklaren dat er ook niet meer informatie is. Na een bezwaar tegen dat besluit worden nog enkele besluiten openbaar gemaakt. Het zijn hoofdzakelijk zwartgelakte A4-tjes.

Lees verder onder de afbeelding.


De leden van het college weten en wisten, ook tijdens het werkbezoek aan Ugchelen in maart 2020, precies wat is afgesproken. Op 8 april 2019 besloot datzelfde college dat de gesloten overeenkomst moet worden omgezet in een notariële akte. Die akte (een zogenaamde “vestiging kwalitatieve verplichting”) is op 16 mei 2019 door een Apeldoornse notaris opgesteld en op dezelfde dag om 12:25 uur ingeschreven in het openbare register van het Kadaster.
Afspraken toch openbaar
Wat de gemeente niet openbaar wil maken, staat grotendeels beschreven in die akte. Zo blijkt dat de afspraken niet alleen gelden voor de gemeente en de huidige bewoner, maar ook voor eventuele rechtsopvolgers. Dus als de gemeente het wandelpad of de huidige eigenaar zijn woning verkoopt, dan zijn de nieuwe eigenaren volgens deze akte ook gehouden aan deze afspraken.
Verder blijkt dat het afsluiten van het openbare wandelpad met een hek niet het enige is dat de partijen overeenkwamen. Ook mag de gemeente aan de Bouwhofweg geen verwijzingsborden plaatsen naar het gemeentelijke monument de Bouwhofmolen.
Inbreuk burenrecht
De gemeente Apeldoorn (of haar rechtsopvolger) is verplicht ervoor te zorgen dat de hekwerken met alles wat erbij hoort, te onderhouden, in stand te houden en zo nodig (deels) te vervangen. De tussen de hekwerken gelegen beek en beekzone mogen niet vrij toegankelijk zijn voor publiek. Ook mag geen bruggetje of anderszins over de beek en/of aanvoergoot wordt aangelegd om te voorkomen dat rondgelopen kan worden. Daarmee wordt volgens de akte voorkomen dat een inbreuk wordt gemaakt op het burenrecht van de heer bewoner (of zijn rechtsopvolger).
“Deze overeenkomst houdt geen stand’
Het is maar de vraag of hetgeen in de overeenkomst en de volgende notariële akte wel standhoudt. Juristen die wij hebben geraadpleegd, betwijfelen of een beroep kan worden gedaan op dit in het Burgerlijk Wetboek genoemde burenrecht. Het pad was immers (ook op het moment van aankoop van de woning door de huidige eigenaar) al een openbare weg en rechten die voor het vestigen van de kwalitatieve verplichting bestonden, blijven volgens artikel 6.252 na vestiging van deze kwalitatieve verplichtingen ook geldig.
In een eerdere publicatie .is al uitgelegd dat het afsluiten van een openbare weg de bevoegdheid is van de gemeenteraad.
Zorgplicht
Een andere vraag is of de notaris deze akte wel had mogen opstellen? Is het niet zijn zorgplicht om na te gaan of het wandelpad met deze akte wel rechtsgeldig afgesloten mocht worden? Op die vragen geeft de betrokken notaris geen antwoord. Zijn ambtsgeheim verbiedt hem om met derden over deze akte te spreken.
Professor mr. W.G. Huijgen, emeritus hoogleraar Notarieel recht, wil wel antwoord geven op die vraag. Zonder de details te kennen acht hij het aannemelijk dat de notaris is afgegaan op de informatie die hij van overheidswege is heeft gekregen. De heer Huijgen stelt klip en klaar: “Een notaris mag ervan uitgaan dat een overheid bekend is met de regels.”
Doofpot
Sinds de vorige publicaties op deze website is gebiedsmanager Alan Wemmenhove op zoek naar een oplossing. Voor de zomervakantie sprak hij onder andere met de bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Hamermolen en leden van de Dorpsraad. Zijn laatste bericht was dat de zoektocht naar een oplossing in verband met de zomervakantie vertraging had opgelopen. Sindsdien is, ook door Vrienden van de Hamermolen, niets meer gehoord. Vragen aan de afdeling voorlichting van de gemeente Apeldoorn over dit dossier worden niet beantwoord.
Daarmee lijkt ook dit inmiddels derde of vierde onderzoek zijn weg gevonden te hebben naar de doofpot, waar eerder ook het handhavingsverzoek van de Stichting en ”onderzoeken” zijn opgeborgen. Fatsoenlijke antwoorden zijn nooit gegeven. De gemeenteraad, wiens bevoegdheid het is om wegen af te sluiten, zwijgt.
De vrijwilligers die er hun vrije tijd hebben besteed, zijn boos. Sommigen hebben hun werkzaamheden neergelegd; anderen wachten nog even af. Maar het enthousiasme om iets te doen is door de houding van de gemeente wel danig bekoeld.

Informatie en tips kunt u mailen naar ugchelen@ugchelen.eu

Agenda
Alles Uitklappen
27-09-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
30-09-23 Brandweerwedstrijden
Op zaterdag 30 september 2023 worden van 07.00 uur tot 18.00 uur nabij Brouwersmolenweg 390 Brandweerwedstrijden gehouden.
03-10-23 Wandelen in Ugchelen
Op dinsdag 3 oktober begints om 9:30 bij Tennisclub Ugchelen Ugchelsegrensweg 10 Ugchelen een wandeling in de omgeving van Ugchelen.
De route gaat naar de A1 en vervolgens richting kanaal via De Els. Langs het kanaal naar de A1 en via de Zwaanspreng terug naar het clubhuis van de tennisclub TCU.
De afstand is ongeveer 12 km. Deelname is gratis.
Kaart ©OpenStreetMap (www.openstreetmap.org)
04-10-23 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
04-10-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
06-10-23 Oktoberfest 2023
Op 6 oktober staat het Dorpshuis ’s avonds in het teken van Lol, plezier en bier. Het oktoberfest barst weer los.  Dit keer met muziek van de band Zugabe en we twijfelen er niet aan dat deze band niet vertrekt voor er ook echt vanuit het publiek flink hard Zugabe word geroepen. Aanvang 20.00 uur. Entree tien euro. Kledingadvies: Lederhose of Dirndl.
07-10-23 Kunstroute
Op zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2023 wordt in Ugchelen van 11.00-17.00 uur de traditionele kunstroute georganiseerd. 34 Ugchelense professionele- en hobbykunstenaars en 27 gastexposanten exposeren in ateliers, huiskamers en tuinen hun kunst kunt en is het mogelijk persoonlijk de kunstenaar te ontmoeten. Een aantal deelnemers exposeren in Dorpshuis Ugchelen en Gemeentecentrum “De Duiker”.
Meer informatie over de kunstroute vindt u hier.
08-10-23 Kunstroute
Op zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2023 wordt in Ugchelen van 11.00-17.00 uur de traditionele kunstroute georganiseerd. 34 Ugchelense professionele- en hobbykunstenaars en 27 gastexposanten exposeren in ateliers, huiskamers en tuinen hun kunst kunt en is het mogelijk persoonlijk de kunstenaar te ontmoeten. Een aantal deelnemers exposeren in Dorpshuis Ugchelen en Gemeentecentrum “De Duiker”.
Meer informatie over de kunstroute vindt u hier.
11-10-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
18-10-23 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
18-10-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
25-10-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
01-11-23 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
01-11-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
04-11-23 Najaarsmark bij Bronkerk
Op zaterdag 4 november a.s. organiseert de Werkgroep Waterloopleinmarkt Ugchelen de jaarlijkse najaars rommelmarkt. De volgende artikelen zijn te vinden: boeken, platen, cd’s, speelgoed, zilver, schrijfwaren, sieraden, tassen, verzamelingen, potterie, serviesgoed, bestek, pannen en er is ook dit jaar een grote kraam met kerstartikelen. De opbrengst is voor de kerk, het  jeugdwerk en enkele, jaarlijks wisselende, goede doelen.
05-11-23 Blooze on the Rocks
Op zondag 5 november gaat het dak eraf in het Dorpshuis van Ugchelen! Om 14:00 uur trapt de band Blooze on the Rocks af met een portie dampende, swingende en onvervalste Blues-rock. Entree gratis.
08-11-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
15-11-23 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
15-11-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
18-11-23 Intocht Sinterklaar
Zaterdag 11 november komt de goede Sint weer aan. De intocht van Sinterklaas start om 13:30 uur bij Randerode en een half uurtje later is hij in het Dorpscentrum van Ugchelen. ’s Middags zijn er voor de basisscholieren van groep 1 t/m 4 twee voorstellingen met Sint en zijn Pieten gepland. De eerste begint om 15:15 uur en de tweede om 16:30 uur. ‘s avonds tussen 19:00 uur en 21:00 uur is er Sinterklaas disco voor de kinderen uit groep 5 t/m 8.
22-11-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
29-11-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
Opgave voor agenda naar:
agenda@ugchelen.eu
(advertentie)
Vergunningen
Alles Uitklappen
02 10 23 Aanvraag evenementenvergunning intocht Sint Ugchelen
Aanvraag evenementenvergunning intocht Sint Ugchelen op 18 november 2023
02 10 23 Evenementenvergunning Buurtfeest de Burgen Ugchele
De burgemeester heeft een vergunning verleend voor Buurtfeest de Burgen Ugchelen op 21 oktober 2023 van 16.00 uur tot 24.00 uur op het speelveld langs de Wijenburg Ugchelen op
28 09 23 Aanvraag omgevingsvergunning fietspad Ugchelen Buiten
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelen Buiten voor het aanleggen van een fietspad
19 09 23 Aanvraag omgevingsvergunning Kruisvoorde 53
Aanvraag omgevingsvergunning Kruisvoorde 53 voor het wijzigen van een balkon naar een berging
11 09 23 Aanvraag omgevingsvergunning Willemsbos-Hoog Buurloseweg
Aanvraag omgevingsvergunning Willemsbos-Hoog Buurloseweg (nabij spoor en nr 84) voor het groot onderhoud gebied Schoolbeek in het bosgebied Willemsbos
08 09 23 Aanvraag evenementenvergunning Buurtfeest de Burgen
Er is een aanvraag ingediend voor een evenementenvergunning voorBuurtfeest de Burgen Ugchelen op 21-10-2023 op het speelveld hoek Weyenburg/Kinkelenburg.
07 09 23 Geweigerde omgevingsvergunning De Parkelaar 33
Geweigerde omgevingsvergunning De Parkelaar 33 voor het kappen van een beu
05 09 23 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 203A
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 203A voor het wijzigen van de achtergevel
01 09 23 Evenementenvergunning Honing-, Natuur en Hobbymarkt Bogaardslaan 81
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de Honing-, Natuur en Hobbymarkt die op 16 september 2023 wordt gehouden bij het Dorpshuis, Bogaardslaan 81 in Ugchelen.
31 08 23 Verleende omgevingsvergunning Markendoel 38,
Verleende omgevingsvergunning Markendoel 38 voor het kappen van een eik
Meer vergunningen
Verenigingen & Bedrijven
't Achterhuus
12MNDN Duurzaam
Albert Heijn van den Heuvel
ANWB Rijschool Apeldoorn
Apotheek Ugchelen
Auto Vonk
Autobedrijf Ab Mulder
Autobedrijf Buurman
Bakker Frentz
Banketbakkerij Maassen
Basisonderwijs Eloy
Basisonderwijs Spreng
Begraafplaats Heidehof
Bessels Tweewielers
bmvitaal pilatesessen
Body Stress Release Praktijk
Bospaviljoen 't Leesten
Brandweer Ugchelen
Bronkerk Ugchelen
BSO De Touwladder
Buitenschoolse Opvang (BSO) Eloy
Buurtbusvereniging Ugchelen
Buys Grafische Produkties
Cafetaria Charly
Camperverhuur Het Loo
Crematorium Heidehof
De Bron online
de Style fabriek
Dekamarkt
Dierenartsen Ugchelen
Dierenwinkel Woefeltje
Diëtist Mirjam Achtereekte
Dorcas Kringloopwinkel
Dorpshuis Ugchelen
Dorpshuis Ugchelens Belang
Dorpsraad Ugchelen
Gall & Gall
Haarestijl voor dames
Haarstyliste Sylvia Versloot
Hairextensions Studio Le Départ
Hart for her
Hartveilig Ugchelen 
Herenkapper Bruins
HM Schilderwerken
Hoed Op Maat
Hout Huus
Hubo
Huisartsenpraktijk Ugchelen
IJskaffee de Kei
Imkersver. A'doorn-Ugchelen
in2feet pedicurepraktijk
Jack Overtrek
Jeugd Ugchelens Belang
Kapsalon de Hoofdzaak
Kapsalon Haar Idee
Kinderdagverblijf De Imme
Kinèsis Fysiotherapie
Koenraads Groenvoorzieningen
Koffiebranderij Blue’s
Kool BV Installatietechniek
Kruidvat
Kunstroute Ugchelen
Leliveld Boom Service
Life's Delicious
MAM's kinderopvang Spreng
Marilene interieur en fleur
Merida
Mondzorg Van As
Monuta
Muziekvereniging Ugchelen
Oefentherapie Cesar Ugchelen
Pannekoekhuis Ugchelen
Primera Westra
Q1 Sanitair
Reparatie café Ugchelen
Restaurant de Cantharel
Restaurant Huisje James
Rosaly mode
Schoonheidssalon Anje Pelgrim
Scouting Ugchelse Woudlopers
Sepp Uitvaartzorg
Sissi Jeugd en Kindercoaching
Slagerij Spaans
Snackbar ‘t Bikkertje
Sportvereniging DIO
Studio Deko
Taxi Ugchelen
Ten Have Hovenier
Tennisclub Ugcehelen
Theaterstraat Ugchelen
UB Soos'55+
Ugchelen.nu
Ugchelen.org
Ugchelens Belang
Voetbalvereniging Albatross
Voetverzorgingspraktijk de Jasmijn
Vogelvereniging "De Veluwe"
Voscom Automatisering
Vrouwenkoor Knap Eigen Wijs
Willemsen Fysiotherapie
Wishes 4 Women
Woonzorgcentrum Rumah Saya
Woonzorgcentrum Sprengenhof
Yoga on the go
Zaalsport Apeldoorn
(advertentie)
Zoeken:
(advertentie)
Terug Naar Boven