(advertentie)
Ugchelen.eu
Opmerkingen en aanvullingen kunt u per email melden: ugchelen@ugchelen.eu

Waarom wilde Apeldoorn geen subsidie
voor restauratie van de Bouwhofmolen?


Tienduizenden euro’s heeft de restauratie van de Bouwhofmolen in Ugchelen gekost. Vrijwilligers hebben vele uren vrije tijd besteed aan onderhoud en restauratie. Alles blijkt weggegooid geld en verspilde energie. Oorzaak: al dan niet bewust onzorgvuldig en ongeïnteresseerd optreden van de lokale overheid.


Gepubliceerd: 12 Mei 2022   

Rond de eeuwwisseling reageerde iedereen razend enthousiast. De Bouwhofmolen zou, inclusief waterrad, worden gerestaureerd. Voor de koper van het pand was het terugbrengen in de originele staat van het waterrad zelfs een voorwaarde. Er zou bij verschillende subsidiepotjes zijn aangeklopt, maar waar en voor welk bedrag was onbekend.
Een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur bij de gemeente Apeldoorn bracht aan het licht dat de Provincie Gelderland een verzoek om subsidie van de gemeente Apeldoorn op 21 november 2002 honoreerde. Het provinciebestuur zegde toe om twintig procent van de restauratie van het molenrad, die was begroot op 52.000 euro, te subsidiëren tot een maximum van 10.400 euro. Molenbouwer Vaags heeft vervolgens een waterrad gebouwd. Het rad draaide wel op waterkracht, maar dreef vooralsnog niets aan. De bedoeling was dat er later, net zoals bij de Hamermolen elders in Ugchelen, elektriciteit mee opgewekt zou worden, maar zover is het niet gekomen. In 2013 is nog wel ruim drieduizend euro door de Dorpsraad Ugchelen op tafel gelegd voor onderhoud.
Educatie
Voor Herman Geurts, de deskundige voor alles wat met beken en watermolens te maken heeft, was het waterrad van de Bouwhofmolen een mooie plek om leerlingen van de basisschool de werking van waterkracht, de beken en het verhaal van de Ugchelse papiermolens uit te leggen. Maar sinds het gebouw een nieuwe eigenaar heeft, is die rondwandeling niet meer mogelijk, ontsieren hekken het cultureel erfgoed en staat het kostbare waterrad stil. Op de laatste ledenvergadering van de Dorpsraad maakt Geurts zich er weer boos over.
Aan de wandelmogelijkheid kwam in 2019 een abrupt einde. In het jaarverslag over dat jaar schreef de Dorpsraad: “Tot verbazing van velen bleek afgelopen jaar dat het gemeentelijk monument de Bouwhofmolen met waterrad niet meer van dichtbij te aanschouwen is. De commissie Water heeft zich buitengewoon ingezet om deze maatregel te keren. Het resultaat is dat verschillende instanties zich hier nu mee bezig gaan houden om te kijken wat er mogelijk is.”
Mogelijk bleek er weinig. De Dorpsraad en ook diverse andere inwoners van Ugchelen hebben de gemeente bij herhaling gewezen op deze onverkwikkelijke gang van zaken. Wijkwethouder Joon is samen met de Dorpsraad gaan kijken en stelde vast dat dit niet de bedoeling was en hij het zou uitzoeken. Antwoord is er van de wethouder nooit gekomen. Ook een handhavingsverzoek heeft geen resultaat opgeleverd.
Onderhoudsplicht
Zoals te verwachten verbindt het provinciebestuur aan een “subsidieregeling duurzame instandhouding historische waarden” uiteraard een belangrijke voorwaarde. Het gaat immers om “duurzame instandhouding”. De provincie schrijft in het subsidiebesluit: “De molen wordt jaarlijks goed onderhouden, desnoods in overleg met de provinciale molendeskundige.”
De huidige deplorabele stand van zaken bij het gemeentelijk monument is aan de provincie voorgelegd. Het antwoord is verbazingwekkend. De provincie is helemaal niet betrokken bij toezicht op de molen want de subsidie in het kader van “de duurzame instandhouding van historische waarden” is ingetrokken.
Op 1 september 2009, dus zeven jaar nadat de subsidie is verleend, heeft de gemeente Apeldoorn een email naar de provincie gestuurd met de melding dat “de gemeentelijke subsidie” is ingetrokken. Volgens de voorwaarden van de provinciale subsidieregeling komt de gemeente dan ook niet in aanmerking voor provinciale subsidie en dus volgde een intrekkingsbesluit. Met het intrekken van de subsidie is ook de provinciale onderhoudsplicht komen te vervalen.
Onvindbaar
Opmerkelijk is dat de gemeente Apeldoorn desgevraagd verklaart dat het enige vindbare stuk het besluit van de provincie is. De aanvraag voor die subsidie is niet gevonden en ook van een door de gemeente Apeldoorn verleende subsidie is niets bekend. Toch zou dat besluit er moeten zijn want in 2009 is immers per e-mail aan de provincie de intrekking van die subsidie gemeld. Mogelijk dat een bezwaar tegen het besluit op het WOB-verzoek meer stukken boven water brengt.
Behalve dat het onduidelijk is wat de gemeente heeft besloten, is ook onduidelijk waarom in 1999 trots de restauratie van de watermolen inclusief waterrad is aangekondigd en daar veel gemeenschapsgeld in is geïnvesteerd terwijl feitelijk uit niets blijkt dat de gemeente daadwerkelijk “duurzame instandhouding van historische waarden” nastreeft.
Waarom heeft de gemeente wel die ruim vijftigduizend euro betaald, maar mocht dat geen subsidie heten? Er zijn tienduizenden euro’s uitgegeven met als enig resultaat onvrede, onbegrip en zelfs woede bij de vrijwilligers die veel tijd hebben gestoken in het tot stand brengen en houden van dit erfgoed.
De gemeente Apeldoorn lijkt niet geïnteresseerd.

Het besluit van de provincie Gelderland uit 2002 om subsidie te verlenen is hier te lezen.

Het besluit van de provincie Gelderland uit 2009 om subsidie in te trekken is hier te lezen.

Meer informatie over de Bouwhofmolen vindt u hier.

Agenda
Alles Uitklappen
24-11-23 Oliebollenverkoop
Vanaf vrijdag 27 oktober verkoopt de Vereniging Ugchelens Belang weer oliebollen. Met de opbrengst worden veel activiteiten, zoals Koningsdag en activiteiten voor de jeugd bekostigd. De kraam staan nu aan de Molencatenlaan, bij Ami kappers.
25-11-23 Oliebollenverkoop
Vanaf vrijdag 27 oktober verkoopt de Vereniging Ugchelens Belang weer oliebollen. Met de opbrengst worden veel activiteiten, zoals Koningsdag en activiteiten voor de jeugd bekostigd. De kraam staan nu aan de Molencatenlaan, bij Ami kappers.
28-11-23 Ledenvergadering Ugchelens Belang
Op dinsdag 28 november 2023 houdt de vereniging Ugchelens Belang haar Algemente Ledenvergadering. De vergadering begint om 20.00 uur; de koffie en thee staan vanaf 19.30 uur klaar in het verenigingsgebouw aan de Bogaardslaan 81.
29-11-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
01-12-23 Oliebollenverkoop
Vanaf vrijdag 27 oktober verkoopt de Vereniging Ugchelens Belang weer oliebollen. Met de opbrengst worden veel activiteiten, zoals Koningsdag en activiteiten voor de jeugd bekostigd. De kraam staan nu aan de Molencatenlaan, bij Ami kappers.
02-12-23 Oliebollenverkoop
Vanaf vrijdag 27 oktober verkoopt de Vereniging Ugchelens Belang weer oliebollen. Met de opbrengst worden veel activiteiten, zoals Koningsdag en activiteiten voor de jeugd bekostigd. De kraam staan nu aan de Molencatenlaan, bij Ami kappers.
06-12-23 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
06-12-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
08-12-23 Oliebollenverkoop
Vanaf vrijdag 27 oktober verkoopt de Vereniging Ugchelens Belang weer oliebollen. Met de opbrengst worden veel activiteiten, zoals Koningsdag en activiteiten voor de jeugd bekostigd. De kraam staan nu aan de Molencatenlaan, bij Ami kappers.
13-12-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
20-12-23 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
20-12-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
27-12-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
03-01-24 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
10-01-24 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen
17-01-24 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
24-01-24 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen
Opgave voor agenda naar:
agenda@ugchelen.eu
(advertentie)
Vergunningen
Alles Uitklappen
23 11 23 Besluit lozen buiten inrichtingen, Bouwhofweg 18
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 2 november 2023 een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen de aanleg en ingebruikname van een gesloten bodemenergiesysteem, Bouwhofweg 18 te Ugchelen
23 11 23 Verleende omgevingsvergunning Kruisvoorde 100
Verleende omgevingsvergunning Kruisvoorde 100 voor het kappen van een eik
22 11 23 Aanvraag Omgevingsvergunning Ugchelseweg 165
Aanvraag Omgevingsvergunning Ugchelseweg 165 voorhet wijzigen van reclame
21 11 23 Aanvraag Omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 66
Aanvraag Omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 66 voor het kappen van een berk
21 11 23 Verleende omgevingsvergunning Ugchelseweg 203A
Verleende omgevingsvergunning Ugchelseweg 203A voor het wijzigen van de achtergevel
17 11 23 Aanvraag omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 357
Aanvraag omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 357 voor , het kappen van een dennenboom
17 11 23 Aanvraag Omgevingsvergunning Bazemolenweg 35
Aanvraag Omgevingsvergunning Bazemolenweg 35 voor het plaatsen van een carport
16 11 23 Geweigerde omgevingsvergunning Ugchelseweg 199
Geweigerde omgevingsvergunning Ugchelseweg 199 voor het kappen van een eikenboom
15 11 23 Aanvraag omgevingsvergunning Kruisvoorde 100
Aanvraag omgevingsvergunning Kruisvoorde 100 voor het kappen van een boom
15 11 23 Aanwijzingsbesluit: bovengrondse bio-afval-ontainer Molecatenlaan – Bogaardslaan
De gemeente heeft besloten een bovengrondse bio-afval-ontainer te plaatsen aan de Molecatenlaan tegenover de Bogaardslaan. De container is bedoeld voor de appartementen MolecatenLaan 13A t.e.m. 17G.
Meer vergunningen
Verenigingen & Bedrijven
't Achterhuus
12MNDN Duurzaam
Albert Heijn van den Heuvel
ANWB Rijschool Apeldoorn
Apotheek Ugchelen
Auto Vonk
Autobedrijf Ab Mulder
Autobedrijf Buurman
Bakker Frentz
Banketbakkerij Maassen
Basisonderwijs Eloy
Basisonderwijs Spreng
Begraafplaats Heidehof
Bessels Tweewielers
bmvitaal pilatesessen
Body Stress Release Praktijk
Bospaviljoen 't Leesten
Brandweer Ugchelen
Bronkerk Ugchelen
BSO De Touwladder
Buitenschoolse Opvang (BSO) Eloy
Buurtbusvereniging Ugchelen
Buys Grafische Produkties
Cafetaria Charly
Camperverhuur Het Loo
Crematorium Heidehof
De Bron online
de Style fabriek
Dekamarkt
Dierenartsen Ugchelen
Dierenwinkel Woefeltje
Diëtist Mirjam Achtereekte
Dorcas Kringloopwinkel
Dorpshuis Ugchelen
Dorpshuis Ugchelens Belang
Dorpsraad Ugchelen
Gall & Gall
Haarestijl voor dames
Haarstyliste Sylvia Versloot
Hairextensions Studio Le Départ
Hart for her
Hartveilig Ugchelen 
Herenkapper Bruins
HM Schilderwerken
Hoed Op Maat
Hout Huus
Hubo
Huisartsenpraktijk Ugchelen
IJskaffee de Kei
Imkersver. A'doorn-Ugchelen
in2feet pedicurepraktijk
Jack Overtrek
Jeugd Ugchelens Belang
Kapsalon de Hoofdzaak
Kapsalon Haar Idee
Kinderdagverblijf De Imme
Kinèsis Fysiotherapie
Koenraads Groenvoorzieningen
Koffiebranderij Blue’s
Kool BV Installatietechniek
Kruidvat
Kunstroute Ugchelen
Leliveld Boom Service
Life's Delicious
MAM's kinderopvang Spreng
Marilene interieur en fleur
Merida
Mondzorg Van As
Monuta
Muziekvereniging Ugchelen
Oefentherapie Cesar Ugchelen
Pannekoekhuis Ugchelen
Primera Westra
Q1 Sanitair
Reparatie café Ugchelen
Restaurant de Cantharel
Restaurant Huisje James
Rosaly mode
Schoonheidssalon Anje Pelgrim
Scouting Ugchelse Woudlopers
Sepp Uitvaartzorg
Sissi Jeugd en Kindercoaching
Slagerij Spaans
Snackbar ‘t Bikkertje
Sportvereniging DIO
Studio Deko
Taxi Ugchelen
Ten Have Hovenier
Tennisclub Ugcehelen
Theaterstraat Ugchelen
UB Soos'55+
Ugchelen.nu
Ugchelen.org
Ugchelens Belang
Voetbalvereniging Albatross
Voetverzorgingspraktijk de Jasmijn
Vogelvereniging "De Veluwe"
Voscom Automatisering
Vrouwenkoor Knap Eigen Wijs
Willemsen Fysiotherapie
Wishes 4 Women
Woonzorgcentrum Rumah Saya
Woonzorgcentrum Sprengenhof
Yoga on the go
Zaalsport Apeldoorn
(advertentie)
Zoeken:
(advertentie)
Terug Naar Boven