(advertentie)
Ugchelen.eu
Opmerkingen en aanvullingen kunt u per email melden: ugchelen@ugchelen.eu

Waarom wilde Apeldoorn geen subsidie
voor restauratie van de Bouwhofmolen?


Tienduizenden euro’s heeft de restauratie van de Bouwhofmolen in Ugchelen gekost. Vrijwilligers hebben vele uren vrije tijd besteed aan onderhoud en restauratie. Alles blijkt weggegooid geld en verspilde energie. Oorzaak: al dan niet bewust onzorgvuldig en ongeïnteresseerd optreden van de lokale overheid.


Gepubliceerd: 12 Mei 2022   

Rond de eeuwwisseling reageerde iedereen razend enthousiast. De Bouwhofmolen zou, inclusief waterrad, worden gerestaureerd. Voor de koper van het pand was het terugbrengen in de originele staat van het waterrad zelfs een voorwaarde. Er zou bij verschillende subsidiepotjes zijn aangeklopt, maar waar en voor welk bedrag was onbekend.
Een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur bij de gemeente Apeldoorn bracht aan het licht dat de Provincie Gelderland een verzoek om subsidie van de gemeente Apeldoorn op 21 november 2002 honoreerde. Het provinciebestuur zegde toe om twintig procent van de restauratie van het molenrad, die was begroot op 52.000 euro, te subsidiëren tot een maximum van 10.400 euro. Molenbouwer Vaags heeft vervolgens een waterrad gebouwd. Het rad draaide wel op waterkracht, maar dreef vooralsnog niets aan. De bedoeling was dat er later, net zoals bij de Hamermolen elders in Ugchelen, elektriciteit mee opgewekt zou worden, maar zover is het niet gekomen. In 2013 is nog wel ruim drieduizend euro door de Dorpsraad Ugchelen op tafel gelegd voor onderhoud.
Educatie
Voor Herman Geurts, de deskundige voor alles wat met beken en watermolens te maken heeft, was het waterrad van de Bouwhofmolen een mooie plek om leerlingen van de basisschool de werking van waterkracht, de beken en het verhaal van de Ugchelse papiermolens uit te leggen. Maar sinds het gebouw een nieuwe eigenaar heeft, is die rondwandeling niet meer mogelijk, ontsieren hekken het cultureel erfgoed en staat het kostbare waterrad stil. Op de laatste ledenvergadering van de Dorpsraad maakt Geurts zich er weer boos over.
Aan de wandelmogelijkheid kwam in 2019 een abrupt einde. In het jaarverslag over dat jaar schreef de Dorpsraad: “Tot verbazing van velen bleek afgelopen jaar dat het gemeentelijk monument de Bouwhofmolen met waterrad niet meer van dichtbij te aanschouwen is. De commissie Water heeft zich buitengewoon ingezet om deze maatregel te keren. Het resultaat is dat verschillende instanties zich hier nu mee bezig gaan houden om te kijken wat er mogelijk is.”
Mogelijk bleek er weinig. De Dorpsraad en ook diverse andere inwoners van Ugchelen hebben de gemeente bij herhaling gewezen op deze onverkwikkelijke gang van zaken. Wijkwethouder Joon is samen met de Dorpsraad gaan kijken en stelde vast dat dit niet de bedoeling was en hij het zou uitzoeken. Antwoord is er van de wethouder nooit gekomen. Ook een handhavingsverzoek heeft geen resultaat opgeleverd.
Onderhoudsplicht
Zoals te verwachten verbindt het provinciebestuur aan een “subsidieregeling duurzame instandhouding historische waarden” uiteraard een belangrijke voorwaarde. Het gaat immers om “duurzame instandhouding”. De provincie schrijft in het subsidiebesluit: “De molen wordt jaarlijks goed onderhouden, desnoods in overleg met de provinciale molendeskundige.”
De huidige deplorabele stand van zaken bij het gemeentelijk monument is aan de provincie voorgelegd. Het antwoord is verbazingwekkend. De provincie is helemaal niet betrokken bij toezicht op de molen want de subsidie in het kader van “de duurzame instandhouding van historische waarden” is ingetrokken.
Op 1 september 2009, dus zeven jaar nadat de subsidie is verleend, heeft de gemeente Apeldoorn een email naar de provincie gestuurd met de melding dat “de gemeentelijke subsidie” is ingetrokken. Volgens de voorwaarden van de provinciale subsidieregeling komt de gemeente dan ook niet in aanmerking voor provinciale subsidie en dus volgde een intrekkingsbesluit. Met het intrekken van de subsidie is ook de provinciale onderhoudsplicht komen te vervalen.
Onvindbaar
Opmerkelijk is dat de gemeente Apeldoorn desgevraagd verklaart dat het enige vindbare stuk het besluit van de provincie is. De aanvraag voor die subsidie is niet gevonden en ook van een door de gemeente Apeldoorn verleende subsidie is niets bekend. Toch zou dat besluit er moeten zijn want in 2009 is immers per e-mail aan de provincie de intrekking van die subsidie gemeld. Mogelijk dat een bezwaar tegen het besluit op het WOB-verzoek meer stukken boven water brengt.
Behalve dat het onduidelijk is wat de gemeente heeft besloten, is ook onduidelijk waarom in 1999 trots de restauratie van de watermolen inclusief waterrad is aangekondigd en daar veel gemeenschapsgeld in is geïnvesteerd terwijl feitelijk uit niets blijkt dat de gemeente daadwerkelijk “duurzame instandhouding van historische waarden” nastreeft.
Waarom heeft de gemeente wel die ruim vijftigduizend euro betaald, maar mocht dat geen subsidie heten? Er zijn tienduizenden euro’s uitgegeven met als enig resultaat onvrede, onbegrip en zelfs woede bij de vrijwilligers die veel tijd hebben gestoken in het tot stand brengen en houden van dit erfgoed.
De gemeente Apeldoorn lijkt niet geïnteresseerd.

Het besluit van de provincie Gelderland uit 2002 om subsidie te verlenen is hier te lezen.

Het besluit van de provincie Gelderland uit 2009 om subsidie in te trekken is hier te lezen.

Meer informatie over de Bouwhofmolen vindt u hier.

Agenda
Alles Uitklappen
22-01-23 Dorpshuis: Optreden Isseltaler Musikanten
Op zondag 22 januari treden van 11:30 tot 17:00 uur de Isseltaler Musikanten op in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan. De Isseltaler Musikanten vormen een Egerländerblaasorkest, dat voor Nederlandse begrippen op topniveau Egerländer blaasmuziek ten gehore brengt. Het orkest bestaat uit twintig muzikanten en het zangduo Evelien Holsbeek en Cyrille van Poucke. Entree bedraagt 8,50 euro.
25-01-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
01-02-23 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
01-02-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
04-02-23 Jeugdcarnaval van ’t Sleutelveugeltjen
Op zaterdag 4 februari 2023 is het tijd voor een carnavalsmiddag voor de jeugd georganiseerd door de carnavalsvereniging ‘t Sleutelveugeltjen. De middag zal plaatsvinden in het Dorpshuis in Ugchelen, van 14:00 uur tot 16:30 uur en de entree is gratis.
04-02-23 Prinsenbier
Op 4 februari om 20:00 uur organisseert carnavals sociëteit ‘t Sleutelveugeltjen in het Dorpshuis te Ugchelen het Prinsenbierfestival. Present zijn Stadsprins Andre, Stadsadjudant Dennis, Jeugd Stadsprins Rens en Jeugd Stadsadjudant Jaro. De band Triple Blended en een mystery guest treden op. De entree is gratis.
08-02-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
11-02-23 Carnavalsavond 2023 KV De Grasvreters
De carnavalsavond van de Grasvreters is op 11 februari 2023 het Dorpshuis in Ugchelen aan de Bogaardslaan 81. Jan Biggel, Pascal Redeker, Wilbert Pigmans, Zanger Alex, Rutger van Barneveld en DJ BEE treden op. Aanvang om 20:00 uur en zaal open om 19:30 uur. Kaarten kosten of op 31 januari € 10,- per stuk en na 31 januari € 12,50.
15-02-23 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
15-02-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
19-02-23 Leestencross
Op 19 februari wordt de Leestencross georganiserd. Start en finish zijn nabij het Bospaviljoen ’t Leesten in Ugchelen
22-02-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
01-03-23 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
01-03-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
04-03-23 Midden Veluwe Wandeling met start en finish bij De Cantharel
05-03-23 Midden Veluwe Wandeling met start en finish bij De Cantharel
08-03-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
11-03-23 Voorjaarsmarkt Bronkerk
11-03-23 51e Waterloopleinmarkt bij Bronkerk
15-03-23 ReparatieCafé
Op de 1e en 3e woensdag van de maand kan men in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan van 10:00 tot 12:00 uur in het ReparatieCafé.
15-03-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
22-03-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
29-03-23 55+-Activiteiten (Soos)
Op woensdagmiddag tussen 13.45 uur en ongeveer 16.15 uur worden in het dorpshuis aan de Bogaardslaan 81 activiteiten voor mensen vanaf 55 jaar georganiseerd. Men kan er bridgen, klaverjassen en ander kaartspellen, biljarten en koersballen.
Opgave voor agenda naar:
agenda@ugchelen.eu
(advertentie)
Vergunningen
Alles Uitklappen
26 01 23 Verleende omgevingsvergunning Van Golsteinlaan 20
Verleende omgevingsvergunning Van Golsteinlaan 20 voor het tijdelijk plaatsen van een outdoortent
25 01 23 Ontwerpbestemmingsplan De Cloese 3 en 5 ter inzage
Van 26 januari 2023 tot en met 8 maart 2023 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan De Cloese 3 en 5 Ugchelen met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1459-ont1 ter inzage. Het ontwerp betreft de realisatie van een permanente woonbestemming en een opslag.
25 01 23 Omgevingsvergunning voor verduurzaming 70 woningen
Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan, Klingelbeek, Kruisvoorde en Vosbergen (div. adressen), Ugchelen, het renoveren en verduurzamen van 70 woningen
23 01 23 Verleende omgevingsvergunning Ugchelseweg 92 en 94 in Ugchelen
Verleende omgevingsvergunning Ugchelseweg 92 en 94 voor het kappen van 3 fijnsparren
23 01 23 Verleende omgevingsvergunning Zuster Meyboomlaan 10
Verleende omgevingsvergunning Zuster Meyboomlaan 10 voor het wijziging van de brandwerendheid van enkele wanden op de 1e, 2e en 3e verdieping van de zuidvleugel
23 01 23 Aanvraag evenementenvergunning: Jubileum Korenfestival Ugchelen
Aanvraag evenementenvergunning voor het Jubileum Korenfestival Ugchelen op 24 juni 2023
20 01 23 Aanvraag omgevingsvergunning Doornenburg 12
Aanvraag omgevingsvergunning Doornenburg 12 voor het kappen van 2 berken
20 01 23 Aanvraag omgevingsvergunning Laan van Westenenk
Aanvraag omgevingsvergunning Laan van Westenenk voor het aanleggen van een fietspad (ugchelen buiten)
20 01 23 Aanvraag omgevingsvergunning Van Golsteinlaan 12
Aanvraag omgevingsvergunning Van Golsteinlaan 12 voor het kappen van 3 coniferen
19 01 23 Verleende omgevingsvergunning Batenburg 46
Verleende omgevingsvergunning Batenburg 46 voor het kappen van 5 bomen
Meer vergunningen
Verenigingen & Bedrijven
't Achterhuus
12MNDN Duurzaam
Albert Heijn van den Heuvel
ANWB Rijschool Apeldoorn
Apotheek Ugchelen
Auto Vonk
Autobedrijf Ab Mulder
Autobedrijf Buurman
Bakker Frentz
Banketbakkerij Maassen
Basisonderwijs Eloy
Basisonderwijs Spreng
Begraafplaats Heidehof
Bessels Tweewielers
bmvitaal pilatesessen
Body Stress Release Praktijk
Bospaviljoen 't Leesten
Brandweer Ugchelen
Bronkerk Ugchelen
BSO De Touwladder
Buitenschoolse Opvang (BSO) Eloy
Buurtbusvereniging Ugchelen
Buys Grafische Produkties
Cafetaria Charly
Camperverhuur Het Loo
Crematorium Heidehof
De Bron online
de Style fabriek
Dekamarkt
Dierenartsen Ugchelen
Dierenwinkel Woefeltje
Diëtist Mirjam Achtereekte
Dorcas Kringloopwinkel
Dorpshuis Ugchelens Belang
Dorpsraad Ugchelen
Gall & Gall
Haarestijl voor dames
Haarstyliste Sylvia Versloot
Hairextensions Studio Le Départ
Hart for her
Hartveilig Ugchelen 
Herenkapper Bruins
HM Schilderwerken
Hoed Op Maat
Hout Huus
Hubo
Huisartsenpraktijk Ugchelen
IJskaffee de Kei
Imkersver. A'doorn-Ugchelen
in2feet pedicurepraktijk
Jack Overtrek
Jeugd Ugchelens Belang
Kapsalon de Hoofdzaak
Kapsalon Haar Idee
Kinderdagverblijf De Imme
Kinèsis Fysiotherapie
Koenraads Groenvoorzieningen
Koffiebranderij Blue’s
Kool BV Installatietechniek
Kruidvat
Kunstroute Ugchelen
Leliveld Boom Service
Life's Delicious
MAM's kinderopvang Spreng
Marilene interieur en fleur
Merida
Mondzorg Van As
Monuta
Muziekvereniging Ugchelen
Oefentherapie Cesar Ugchelen
Pannekoekhuis Ugchelen
Primera Westra
Q1 Sanitair
Reparatie café Ugchelen
Restaurant de Cantharel
Restaurant Huisje James
Rosaly mode
Schoonheidssalon Anje Pelgrim
Scouting Ugchelse Woudlopers
Sepp Uitvaartzorg
Sissi Jeugd en Kindercoaching
Slagerij Spaans
Snackbar ‘t Bikkertje
Sportvereniging DIO
Studio Deko
Taxi Ugchelen
Ten Have Hovenier
Tennisclub Ugcehelen
Theaterstraat Ugchelen
UB Soos'55+
Ugchelen.nu
Ugchelen.org
Ugchelens Belang
Van Geel Hoveniers
Voetbalvereniging Albatross
Voetverzorgingspraktijk de Jasmijn
Vogelvereniging "De Veluwe"
Voscom Automatisering
Vrouwenkoor Knap Eigen Wijs
Willemsen Fysiotherapie
Wishes 4 Women
Woonzorgcentrum Rumah Saya
Woonzorgcentrum Sprengenhof
Yoga on the go
Zaalsport Apeldoorn
(advertentie)
Zoeken:
(advertentie)
Terug Naar Boven