Thuispagina Het weer Dossier centrum
Ugchelen.eu
Ingeklemd tussen Apeldoorn en de A1 ligt, aan de rand van het Veluwe massief, het dorp Ugchelen. Papiermakers maakten in de 17e eeuw dankbaar gebruik van het hoogteverschil en legden watergangen, sprengen, aan. De eerste papiermaker, Jacob Jacobs, vestigde in 1613 als eerste in Ugchelen. Velen zouden volgen. In 1897 bouwde Gerrit Uyt den Boogaard zijn papierfabriek om tot wasserij. Het helder water werd niet alleen voor de was gebruikt, maar ook voor om de wasmachines te laten draaien. Anno 2020 is Ugchelen uitgegroeid tot een dorp met ruim zevenduizend inwoners en mede dankzij de talrijke verenigingen een hechte gemeenschap.
Opmerkingen en aanvullingen kunt u per email melden: ugchelen@ugchelen.eu
Datum
Onderwerp
23-07-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Den Bramel 14
Aanvraag omgevingsvergunning Den Bramel 14 voor het vergroten van een woning
22-07-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 205
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 205 voorhet vergroten van een woning
21-07-2021 Vastgesteld bestemmingsplan en omgevingsvergunning Molecatenlaan 30
Vastgesteld bestemmingsplan en omgevingsvergunning Molecatenlaan 30 Ugchelen. Vanaf 22 juli 2021 ligt gedurende 6 weken ter inzage het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 14 juli 2021 tot het verlenen van de (gecoördineerde) omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, die met bovengenoemd bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt.
Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één (gecoördineerd) besluit gezien. Tegen het gecoördineerde besluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Tot en met 2 september 2021 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
15-07-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Casimirlaan 20
Aanvraag omgevingsvergunning Casimirlaan 20 voor het houden van een b&b.
14-07-2021 Verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 15
Verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 15, 7339 LH Ugchelen voor het kappen van 2 gleditia's.

08-07-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Tonissenlaan 40
Aanvraag omgevingsvergunning Tonissenlaan 40 voor het renoveren van het dak.
06-07-2021 Verleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 40
Verleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 40 voor het kappen van een grove den
06-07-2021 Verleende omgevingsvergunning Bogaardslaan 67
Verleende omgevingsvergunning Bogaardslaan 67 voor het veranderen van de woning
01-07-2021 Verleende omgevingsvergunning Bazemolenweg 21
Verleende omgevingsvergunning Bazemolenweg 21 voor het oprichten van een woning
01-07-2021 Mededeling vergunningsvrije activiteit Angerenstein 44
Mededeling vergunningsvrije activiteit Angerenstein 44 voor het vergroten van een bijgebouw
28-06-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Angerenstein 44
Aanvraag omgevingsvergunning Angerenstein 44 voorhet vergroten van een bijgebouw
25-06-2021 Verleende omgevingsvergunning Klein Hattem 13
Verleende omgevingsvergunning Klein Hattem 13 voor het vergroten van een woning (erker)
25-06-2021 Verleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 46
Verleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 46 voor het oprichten van een woning
21-06-2021 Verleende omgevingsvergunning Voorhoevestraat 20
Verleende omgevingsvergunning Voorhoevestraat 20 het verwijderen van een draagpilaar
17-06-2021 Verleende omgevingsvergunning De Wierse 31
Verleende omgevingsvergunning De Wierse 31 voor het kappen van een lariks
16-06-2021 Verleende omgevingsvergunning Bogaardslaan 75 en 77
Verleende omgevingsvergunning Bogaardslaan 75 en 77 het oprichten van een basisschool/kinderdagverblijf.
16-06-2021 Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 40,
Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 40 voor het kappen van een den.
15-06-2021 Verleende omgevingsvergunning Mettaweg 20
Verleende omgevingsvergunning Mettaweg 20 voor het vergroten van een woning (kantoor en berging)
08-06-2021 Mededeling vergunningsvrije activiteit Ugchelseweg 98
Mededeling vergunningsvrije activiteit Ugchelseweg 98 voor het plaatsen van een carport en berging.
02-06-2021 Aanvraag omgevingsvergunning De Wierse 31
Aanvraag omgevingsvergunning De Wierse 31 voor het kappen van een boom
28-05-2021 Verleende omgevingsvergunning de Oude Klarenbeek (kavel 3)
Verleende omgevingsvergunning de Oude Klarenbeek (kavel 3) voor het kappen van 8 bomen
28-05-2021 Beschikking maatwerkvoorschriften, uitgebreide Molecatenlaan 30
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben maatwerkvoorschriften vastgesteld voor het aspect geluid voor de Albert Heijn aan de Molecatenlaan 30 te Ugchelen.
27-05-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Voorhoevestraat 20
Aanvraag omgevingsvergunning Voorhoevestraat 20 voor het verwijderen van een draagpilaar
25-05-2021 Provincie Gelderland Wet bodembescherming Molecatenlaan 8
Op 19-05-2021 is door Mateboer een evaluatieverslag van de evaluatie van de deelsanering zonder nazorg op grond van de Wet Bodembescherming ingediend. Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij van plan zijn een besluit te nemen over het Evaluatieverslag van de bodemverontreiniging gelegen aan Molecatenlaan 8 in Ugchelen.
25-05-2021 Aanvraag omgevingsvergunning de Oude Klarenbeek (kavel 3)
Aanvraag omgevingsvergunning de Oude Klarenbeek (kavel 3) voor het kappen van 8 bomen
21-05-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 387
Aanvraag omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 387 voor het kappen van een ceder
20-05-2021 Verleende omgevingsvergunning Gerrit Palmlaan 11 en 13
Verleende omgevingsvergunning Gerrit Palmlaan 11 en 13 voor het oprichten van een 2 onder 1 kapwoning
20-05-2021 Mededeling vergunningsvrije activiteit Ugchelseweg 86
Mededeling vergunningsvrije activiteit Ugchelseweg 86 voor het plaatsen van een schuur met carport
20-05-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Bogaardslaan 67
Aanvraag omgevingsvergunning Bogaardslaan 67 voor het veranderen van de woning
17-05-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Klein Hattem 13
Aanvraag omgevingsvergunning Klein Hattem 13 voor het vergroten van een woning (erker)
14-05-2021 Verleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 30
Verleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 30 voor het oprichten van een woning
12-05-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Karhulstraat 96
Aanvraag omgevingsvergunning Karhulstraat 96 voor het kappen van een fijnspar
11-05-2021 Verleende omgevingsvergunning Klingelbeek 28
Verleende omgevingsvergunning Klingelbeek 28 voor het verlengen van omgevingsvergunning D16/013007 (voor tijdelijke huisvesting schoolgebouw)
11-05-2021 Verleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek naast nummer 28
Verleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek naast nummer 28 voor het plaatsen van een in- en uitrit en het kappen van een boom.
10-05-2021 Verleende omgevingsvergunning Loevestein 19
Verleende omgevingsvergunning Loevestein 19 voor het kappen van 6 coniferen en 5 bomen
04-05-2021 Verleende omgevingsvergunning Kruisvoorde 51
Verleende omgevingsvergunning Kruisvoorde 51 voor het kappen van een eik
04-05-2021 Verleende omgevingsvergunning Hoenderloseweg
Verleende omgevingsvergunning Hoenderloseweg voor het aanleggen van een vistrap en kappen van bomen (Ugchelse beek).
03-05-2021 Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek (kavel 4)
Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek (kavel 4) voor het kappen van een beuk
03-05-2021 Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek (kavel 4)
Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek (kavel 4) voor het oprichten van een woning.
30-04-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Loevestein 19
Aanvraag omgevingsvergunning Loevestein 19 voor het kappen van 6 coniferen en 5 bomen
28-04-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Kruisvoorde 51
Aanvraag omgevingsvergunning Kruisvoorde 51 voor het kappen van een boom
27-04-2021 AFGELAST Koningsdagspelen
Op Koningsdag organiseert Ugchelens Belang op het terrein achter het Dorpshuis aan de Bogaardslaan een kleedjesmarkt met leuke oud Hollandse (water)spelletjes. Zo zal er een springkussen zijn, is een broodje knakworst te koop en wordt gezorgd voor schmink.
26-04-2021 Verleende omgevingsvergunning Essenburg 4
Verleende omgevingsvergunning Essenburg 4 voor het intern veranderen van een woning
24-04-2021 AFGELST Vogelschieten
Rond koningsdag organiseert de vereniging Ugchelens Belang op het terrein achter het Dorpshuis aan de Boogaardslaan het jaarlijkse vogelschieten. Ook kinderen (tot 18 jaar) mogen onder begeleiding op een houten vogel schieten.
23-04-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Bogaardslaan 75 en 77
Aanvraag omgevingsvergunning Bogaardslaan 75 en 77 voor brandveilig gebruik basisschool/kinderdagverblijf
23-04-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Bogaardslaan 75 en 77
Aanvraag omgevingsvergunning Bogaardslaan 75 en 77 voor het oprichten van een basisschool/kinderdagverblijf
21-04-2021 Verleende omgevingsvergunning Karhulstraat 96
Verleende omgevingsvergunning Karhulstraat 96 voorhet plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning
21-04-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Mettaweg 20
Aanvraag omgevingsvergunning Mettaweg 20 voor het vergroten van een woning (kantoor en berging)
21-04-2021 Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek naast nummer 28
Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek naast nummer 28 voor het plaatsen van een in- en uitrit en het kappen van een boom
21-04-2021 Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek (30)
Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek (30) voor het oprichten van een woning
Meer berichten vindt u in het archief.