Thuispagina Het weer Dossier centrum
Dossier ontwikkeling centrum Ugchelen
Nu de gemeente Apeldoorn een overeenstemming heeft bereikt over sluiting en/of verhuizing van het AVIA-tankstation aan de Ugchelseweg komen de plannen voor het centrum van Ugchelen in een stroomversnelling. Op deze pagina vindt u alle relevante documenten die te maken hebben met de ontwikkelingen in en nabij het centrum van Ugchelen.
Tot 5 augustus bestond de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken zijn
hier te vinden.
Hieronder kunt u de bestanden voor de bestemmingsplanwijziging alsmede de ontwerpomgevingsvergunning downloaden.
Vragen of aanvullende informatie kunt u sturen naar:
centrum@ugchelen.eu
2021-07-01 Nieuwbouw AH
Politieke Markt over bestemmingsplanwijziging i.v.m. nieuwbouw AH aan de Molecatenlaan/Bogaardlaan.
2021-06-15 Verleende omgevingsvergunning Mettaweg 20
Verleende omgevingsvergunning Mettaweg 20 voor het vergroten van een woning (kantoor en berging)
2021-02-24 Molecatenlaan30_AH.zip Zip-bestand 32Mb
Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Molecatenlaan 30 Ugchelen
2021-02-04 20210104PMA.ZIP Zip bestand 1,5 Mb
Vergadering PMA over wijziging bestemmingsplan Molecatenlaan 15 en Ugchelsewweg201
2021-02-04 Conceptverslag_Molecatenlaan.pdf
Concept verslag Politieke markt over Bestemmingsplan Molecatenlaan 15 Ugchelseweg 201 Ugchelen
2021-01-08 20210108_Advies_Gelders_Genootschap.pdf
Advies welstand bouwplan Molecatenlaan van het Gelders Genootschap.
2020-11-19 20201108_PolitieMarktNieuwbouw.zip Zip-bestand; 73 Mb<br />
Stukken behorende bij Politieke Markt op 19 november 2020 Bestemmingsplan Molecatenlaan 15 Ugchelseweg 201
2020-11-12 Watervergunning voor werkzaamheden Ugchelseweg 201
Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een brug, het verwijderen van een
boom en de bouw van woningen bij de Ugchelse beek (een oppervlaktewaterlichaam A) aan de Ugchelseweg 201
te Ugchelen. Het waterschap heeft een vergunning afgegeven met voorschriften om het milieu te beschermen.
2020-10-15 01_rv_coordinatiebesluit_molencatenlaan_30.pdf
Albert Heijn aan de Molecatenlaan wil uitbreiden. De wijziging van het bestemmingsplan en alle vergunningen in een procedure geregeld.
2020-07-12 Zienswijze Dorpsraad aan gemeente definitief.pdf
Zienswijze van de Dorpsraad Ugchelen m.b.t bouwplan op terrein van Bibliotheek
2020-06-26 ontwerpvergunning.zip Zipbestand 120 Mb
Alle stukken behorende bij de ontwerpomgevingsvergunning voor nieuwbouw Molecatenlaan 15
2020-06-25 BestemmingsplanCentrumUgchelen.zip Zipbestand, 60Mb
Alle stukken die behoren bij wijziging bestemmingsplan Centrum Ugchelen
2020-06-22 20200622_OntwerpBestemmingsplan_Omgevingsvergunningen.pdf Brief aan bewoners
Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Molocatenlaan 15 en Ugchelseweg 201 Ugchelen ligt tot 5 augustus ter visie.
2020-04-23 Raadsbesluit vaststellen centrumvisie Ugchelen.pdf
Raadsbesluit Centrumvisie Ugchelen. Vastgesteld op 23 april 2020 in de gemeenteraad
2020-04-16 inspraak Centrumvisie ugchelen.pdf
Inspraak op Centrumvisie Ugchelen door buurtbewoners.
2020-04-16 Aanvulling inspraak Centrumvisie Ugchelen.pdf
Aanvulling op inspraak Centrumvisie Ugchelen van buurtbewoners.
2020-04-15 Inspaak_Winkeliersvereniging_Ugchelen_Plaza.pdf
Inspaak_Winkeliersvereniging Ugchelen Plaza
2020-04-07 Inspraakreactie_Dorpsraad_Ugchelen.pdf
Inspraakreactie van de Dorpsraad Ugchelen n.a.v. de behandeling van de Centrumvisie Ugchelen in de Politieke Markt.
2020-03-20 200218 (MP) Visie Ugchelen Dorpscentrum.pdf Bestand 6 Mb
Definitieve versie (feb 2020) van Centrumvisie Ugchelen. Op 16 april 2020 behandeling in Politieke Markt.
2020-03-20 Collegevoorstel vaststellen centrumvisie Ugchelen.pdf
Collegevoorstel Centrumvisie Ugchelen. Op 16 april 2020 behandeling in Politieke Markt.
2020-03-20 Raadsvoorstel vaststelling centrumvisie Ugchelen.pdf
Raadsvoorstel Centrumvisie Ugchelen. Op 16 april 2020 behandeling in Politieke Markt.
2020-02-28 Documenten Coda Locatie.pdf ©Advise-R
Tekeningen en plattegrond nieuwbouw Coda Locatie.
2020-02-27 Nieuwbouw locatie Bibliotheek.pdf ©Advise-R.
Flyer nieuwbouw op locatie bibliotheek
2020-02-27 Nieuwbouw locatie Tankstation.pdf ©Advise-R.
Flyer nieuwbouw op locatie tankstation Ugchelseweg 201.
2019-12-13 Verslag CRK dorpshart ugchelen december 2019.pdf
Verslag van de CRK n.a.v. de bespreking van de ontwerpversie d.d. juni 2019.
2019-11-28 Coördinatie_Ugchelseweg201_Molecatenlaan15.pdf
Raadsbesluit coördinatieregeling bestemmingsplanwijziging en andere vergunningen.
2019-10-30 20191030_De_Stentor.pdf
Artikel uit De Stentor: Nieuwe huizen in Ugchelen door vertrek van lpg-pomp
2019-10-19 flyer Ugchelen denkt mee A4.pdf
Flyer n.a.v. inspraak centrumvisie h.a.h. verspreid in oktober 2019
2019-10-15 20191015_Collegebesluit_anterieure_overeekomsten_met_project_ontwikkelaar
Meer info: Notulen BenW
2019-10-10 vb_NL.IMRO.0200.vb1020-vas1.pdf
Voorbereidingsbesluit Ugchelseweg 201
2019-07-22 20190722_Bedankbriefgmeente.pdf
Bedankbrief van de gemeente voor suggesties, tips en vragen en
2019-06-21 190621_Visie_Dorpscentrum_Ugchelen_lr.PDF Bestand 3,5 Mb
Conceptversie Visie Dorpscentrum Ugchelen zoals gepresenteerd op 2 juli 2019
2019-06-13 20190702_UitnodigingVisieUgchelen.pdf
Uitnodiging informatiebijeenkomst op 2 juli 2019 van de Concept Centrumvisie Ugchelen
2018-06-18 2018 06 18 Vitaliteitsagenda Ugchelen.pdf
Vitaliteitsagenda Ugchelen
2018-06-01 KeivastVastgoedontwikkeling VOF.pdf
Uittreksel Kamer van Koophandel KeivastVastgoedontwikkeling VOF
2018-04-04 04. Stec Groep 18.068 QuickScan Ugchelen (4 april 2018).pdf
QuickScan uit te voren naar de huishoudensontwikkeling en de hiervan afgeleide woningbehoefte in Ugchelen op middellange termijn.
2018-02-14 20180214_WOB_DeWitte.pdf
Stukken behorend bij een WOB-verzoek naar gang van zaken rond verplaatsing van tankstation 'De Witte'
2018-02-14 20180214_WOB_DeWitte01.pdf Bestand 8,5 Mb
Stukken behorend bij een WOB-verzoek naar gang van zaken rond verplaatsing van tankstation 'De Witte'
2018-02-14 20180214_WOB_DeWitte02.pdf
Stukken behorend bij een WOB-verzoek naar gang van zaken rond verplaatsing van tankstation 'De Witte'
2018-02-14 20180214_WOB_DeWitte03.pdf Bestand 12,5 Mb
Stukken behorend bij een WOB-verzoek naar gang van zaken rond verplaatsing van tankstation 'De Witte'
2018-02-14 20180214_WOB_DeWitte04.pdf Bestand 4,4 Mb
Stukken behorend bij een WOB-verzoek naar gang van zaken rond verplaatsing van tankstation 'De Witte'
2018-01-31 Uittreksel Kadaster Bieb Ugchelen_0000668839_001.pdf
Gegevens uit kadaster Molecatenlaan 15.
2018-01-19 Uittreksel Kamer van Koophandel KeivastBV.pdf
Gegeven eigenaar oude bibliotheek, Molecatenlaan 15
2017-12-14 Verslag_PolitiekeMarkt_Tankstation_De_Witte.pdf
Verslag politieke markt van de gemeenteraad over onderhandelingen met tankstation.
2017-12-14 01 BV_Scenarios_tankstation_De_Witte.pdf
Bespreekvoorstel vier mogelijkheden m.b.t. sluiting of verhuizing van tankstation De Witte.
2017-12-14 02 CB_Scenarios_tankstation_de_Witte_Ugchelen.pdf
Collegebesluit m.b.t. sluiting of verhuizing Tankstation De Witte
2017-12-14 03 LAP_Scenarios_tankstation_de_Witte_Ugchelen.pdf
Collegebesluit scenario-analyse sluiting of verhuizing Tankstation De Witte
2017-12-14 04 Scenario_TS_De_Witte_irt_Ugchelen_Centrum_november_2017.pdf
Nota met vier mogelijkheden m.b.t. verhuizing tankstion De Witte.
Adobe Reader Downloaden