Thuispagina Het weer Dossier centrum
Ugchelen.eu
Ingeklemd tussen Apeldoorn en de A1 ligt, aan de rand van het Veluwe massief, het dorp Ugchelen. Papiermakers maakten in de 17e eeuw dankbaar gebruik van het hoogteverschil en legden watergangen, sprengen, aan. De eerste papiermaker, Jacob Jacobs, vestigde in 1613 als eerste in Ugchelen. Velen zouden volgen. In 1897 bouwde Gerrit Uyt den Boogaard zijn papierfabriek om tot wasserij. Het helder water werd niet alleen voor de was gebruikt, maar ook voor om de wasmachines te laten draaien. Anno 2020 is Ugchelen uitgegroeid tot een dorp met ruim zevenduizend inwoners en mede dankzij de talrijke verenigingen een hechte gemeenschap.
Opmerkingen en aanvullingen kunt u per email melden: ugchelen@ugchelen.eu
Datum
Onderwerp
16-04-2021 Besluit lozen buiten inrichtingen, Brouwersmolenweg 380te Ugchelen
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 4 februari 2021 een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen van Nathan Projects B.V. voor de installatie en ingebruikname van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Brouwersmolenweg 380 te Ugchelen.
13-04-2021 Verleende omgevingsvergunning Bouwhofweg 14
Verleende omgevingsvergunning Bouwhofweg 14 voor het plaatsen van een dakkapel
13-04-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 15
Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 15 voor het kappen van 2 gleditia's
13-04-2021 Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 44
Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 44 voor het plaatsen van een dakkapel en een trap
13-04-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Bazemolenweg (naast nr. 23)
Aanvraag omgevingsvergunning Bazemolenweg (naast nr. 23) voor het oprichten van een woning
09-04-2021 Verleende omgevingsvergunning Middachten 12
Verleende omgevingsvergunning Middachten 12 voor het kappen van een boom
09-04-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Loevestein 19
Aanvraag omgevingsvergunning Loevestein 19 voor het kappen van diverse bomen
08-04-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Essenburg 4
Aanvraag omgevingsvergunning Essenburg 4 voor het intern veranderen van een woning.
07-04-2021 Ontwerpbeschikking maatwerkvoorschriften geluid Molecatenlaan 30 (AH)
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben het voornemen om maatwerkvoorschriften vast te stellen voor het aspect geluid voor de Albert Heijn aan de Molecatenlaan 30 te Ugchelen.
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 8 april 2021 zes weken ter inzage bij het Omgevingsloket. Voor meer informatie: Omgevingsdienst Veluwe IJssel (055) 580 17 05 of via mail info@ovij.nl.
06-04-2021 Verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 9A t/m 9D
Verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 9A t/m 9D voor het een gebouw van twee bouwlagen waarbij de benedenverdieping te gebruiken is voor dienstverlening en bovenverdieping voor wonen
06-04-2021 Drank- en horecavergunning: Hoenderloseweg 10 in Ugchelen
De burgemeester heeft op grond van de artikelen 3, 4 en 9 van de Drank- en Horecawet op 1 april 2021 een drank- en horecavergunning met paracommerciële voorwaarden aam Stichting “De Duiker”, Hoenderloseweg 10 in Ugchelen<br />
03-04-2021 AFGELAST Paaseieren zoeken
Voor de peuters en kinderen uit de onderbouw van de basisschool organiseert Ugchelens Belang bij het Dorpshuis aan de Bogaardslaan paaseieren zoeken.
01-04-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Kinkelenburg 24
Aanvraag omgevingsvergunning Kinkelenburg 24 voorhet kappen van een berk
31-03-2021 Verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 9A en 9B
Verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 9A en 9B voor het oprichten van een gebouw met 2 commerciële ruimten.
31-03-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Middachten 12
Aanvraag omgevingsvergunning Middachten 12 voor het kappen van een boom
24-03-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Veldekster 53
Aanvraag omgevingsvergunning Veldekster 53 voor het plaatsen van een keerwand
17-03-2021 Verleende omgevingsvergunning Hoenderloseweg 125
Verleende omgevingsvergunning Hoenderloseweg 125 voor het kappen van een kastanje
17-03-2021 Verleende omgevingsvergunning Derk Kamphuisweg 7
Verleende omgevingsvergunning Derk Kamphuisweg 7 voor het plaatsen van een overkapping
17-03-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Albert Schweitzerlaan 31
Aanvraag omgevingsvergunning Albert Schweitzerlaan 31 voor het plaatsen van een tijdelijke parkeerplaats
15-03-2021 Exploitatie seksinrichting: Molecatenlaan 8-B
Exploitatie vergunnning seksinrichting: Molecatenlaan 8-B in Ugchelen
12-03-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 98
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 98 voor het plaatsen van een carport en berging
10-03-2021 Vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 15 en Ugchelseweg 201 Ugchelen
Vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 15 en Ugchelseweg 201 Ugchelen
10-03-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Jan van Houtumlaan naast nr. 3B
Aanvraag omgevingsvergunning Jan van Houtumlaan naast nr. 3B voor het kappen van bomen
08-03-2021 Verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 59
Verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 59 voor het kappen van een berk en een beuk
05-03-2021 Verleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 40
Verleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 40 voor het oprichten van een woning
05-03-2021 Geweigerde omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 10
Geweigerde omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 10 voor het kappen van een beukenboom
05-03-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Kruisvoorde 11
111Aanvraag omgevingsvergunning Kruisvoorde 11 voor het plaatsen van een berging met veranda.
24-02-2021 Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Molecatenlaan 30
Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Molecatenlaan 30 (AH) Ugchelen
24-02-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 59
Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 59 voor het kappen van twee bomen.
23-02-2021 Verleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 18
Verleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 18 voor het wijzigen van de gevel
16-02-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Markendoel 31
Aanvraag omgevingsvergunning Markendoel 31 voor het kappen van een conifeer
12-02-2021 Verkeersbesluit laadpaal Kinkelenburg
Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn besluit
door middel van het plaatsen van een verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrisch voertuig’ een parkeerplaats en een onderbord met een pijl naar links en rechts (bordnummer OB504) op de Kinkelenburg naast perceel Wyenburg 9 twee parkeerplekken aan te wijzen als parkeergelegenheid te behoeve van het laden van elektrische voertuigen.
12-02-2021 Geweigerde omgevingsvergunning Markendoel 6B
Geweigerde omgevingsvergunning Markendoel 6B voor het kappen van een berk
12-02-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 177
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 177 het wijzigen van het gebruik
12-02-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Hoenderloseweg
Aanvraag omgevingsvergunning Hoenderloseweg voor het aanleggen van een vistrap in de Ugchelse beeken kappen van bomen
12-02-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Derk Kamphuisweg 7
Aanvraag omgevingsvergunning Derk Kamphuisweg 7 voor het vergroten van een woning
12-02-2021 Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 10
Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 10 voor het kappen van een beukenboom
11-02-2021 Drank- en horecavergunning: Hoenderloseweg 10
Voornemen verlenen drank- en horecavergunning aan Stichting “De Duiker”, Hoenderloseweg 10 in Ugchelen. Aan deze drank- en horecavergunning worden zogenaamde paracommerciële voorschriften verbonden ter voorkoming van oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca.
11-02-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Hoenderloseweg
Aanvraag omgevingsvergunning Hoenderloseweg voor het aanleggen van een vistrap en kappen van bomen (ugchelse beek)
10-02-2021 Wet bodembescherming locatie Ugchelseweg 201
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben ingestemd met de aanpak van de sanering. Het gaat over een bodemverontreiniging aan Ugchelseweg 201 te Ugchelen. De verontreiniging zal deels worden ontgraven. Daarnaast wordt een leeflaag aangebracht.
10-02-2021 Verleende omgevingsvergunning Hulkestein 3
Verleende omgevingsvergunning Hulkestein 3 voor het plaatsen van een dakkapel
09-02-2021 Standplaatsvergunning: Begraafplaats Heidehof
Standplaatsvergunning voor de verkoop van bloemen en planten zondag van 9.00 tot 17.00 uur nabij begraafplaats Heidehof, Engelanderholt 97 in Ugchelen.
09-02-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 86
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 86 voor het plaatsen van een schuur met carport
08-02-2021 Verleende omgevingsvergunning Tonissenlaan 8
Verleende omgevingsvergunning Tonissenlaan 8 voor het verwijderen van een boom
08-02-2021 Verleende omgevingsvergunning G.P. Duuringlaan 12
Verleende omgevingsvergunning G.P. Duuringlaan 12 voor het kappen van een atlas ceder
08-02-2021 Verleende omgevingsvergunning Europaweg, Ugchelen
Verleende omgevingsvergunning Europaweg, Ugchelen, het aanleggen van een aarden wal tussen Europaweg en wasserijcomplex de veldekster
05-02-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 215
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 215 voor het kappen van een boom
04-02-2021 Verleende omgevingsvergunning Bogaardslaan 154
Verleende omgevingsvergunning Bogaardslaan 154 voor het plaatsen van een erker.
02-02-2021 Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 18
Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 18 voor het wijzigen van de gevel
28-01-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Markendoel 6B
Aanvraag omgevingsvergunning Markendoel 6B voor het kappen van een berk
27-01-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Tonissenlaan 8
Aanvraag omgevingsvergunning Tonissenlaan 8 voor het verwijderen van een boom.
27-01-2021 Aanvraag omgevingsvergunning G.P. Duuringlaan 12
Aanvraag omgevingsvergunning G.P. Duuringlaan 12 voor het kappen van een boom
26-01-2021 Geweigerde omgevingsvergunning Veldekster
Geweigerde omgevingsvergunning Veldekster (kavel 1) voor het kappen van een eik
22-01-2021 Geweigerde omgevingsvergunning Veldekster
Geweigerde omgevingsvergunning Veldekster (kavel 4) voor het kappen van een beuk
22-01-2021 Geweigerde omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek
Geweigerde omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek (kavel 1) voor het kappen van 650 m2 bosplantsoen.
19-01-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Voorhoevestraat 25
Aanvraag omgevingsvergunning Voorhoevestraat 25 voor het kappen van 3 coniferen
18-01-2021 Wet bodembescherming locatie Molecatenlaan 8 in Ugchelen
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben ingestemd met de aanpak van de aanleg van een kabel nabij locatie Molecatenlaan 8 in Ugchelen om de verontreinigde grond tijdelijk elders op te slaan.
18-01-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Bogaardslaan 69
Aanvraag omgevingsvergunning Bogaardslaan 69 voor het kappen van een beuk
15-01-2021 Verleende omgevingsvergunning Voorhoevestraat 4
Verleende omgevingsvergunning Voorhoevestraat 4 voor het kappen van een fijnspar
14-01-2021 Verleende omgevingsvergunning Hoenderloseweg 10
Verleende omgevingsvergunning Hoenderloseweg 10 voor het kappen van 3 coniferen
12-01-2021 Verkeersbesluit laadpaal Evert Roelofsenlaan
Verkeersbesluit voor het reserveren van een tot twee parkeerplaatsen bij toekomstige laadpaal op de Evert Roelofsenlaan in Ugchelen
12-01-2021 Geweigerde omgevingsvergunning Angerenstein 54
Geweigerde omgevingsvergunning Angerenstein 54 het kappen van een berk
12-01-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Hulkestein 3
Aanvraag omgevingsvergunning Hulkestein 3VOOR Het plaatsen van een dakkapel.
04-01-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Bogaardslaan 154
Aanvraag omgevingsvergunning Bogaardslaan 154 voor het vergroten van de woning d.m.v. een erker.
03-01-2021 Verleende omgevingsvergunning Bogaardslaan 69
Verleende omgevingsvergunning Bogaardslaan 69 voor het kappen van een beuk
03-01-2021 Aanvraag omgevingsvergunning Methusalemlaan 69
Aanvraag omgevingsvergunning Methusalemlaan 69 voor het plaatsen van een overkapping
29-12-2020 Mededeling vergunningsvrije activiteit, Marten Orgeslaan 20
Het vergroten van een woning aan de Marten Orgeslaan 20 is een vergunningsvrije activiteit. Dat heeft de gemeente gemeld.
24-12-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Voorhoevestraat 4
Aanvraag omgevingsvergunning Voorhoevestraat 4 voor het kappen van een spar
23-12-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Hoenderloseweg 10
Aanvraag omgevingsvergunning Hoenderloseweg 10 voor het kappen van 3 coniferen
21-12-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Steenbeek 12-14
Aanvraag omgevingsvergunning Steenbeek (12-14) in Ugchelen voor  het oprichten van een woning
21-12-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Angerenstein 54
Aanvraag omgevingsvergunning Angerenstein 54 voor het kappen van een berk
16-12-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Marten Orgeslaan 20
Aanvraag omgevingsvergunning Marten Orgeslaan 20 voor het vergroten van een woning
16-12-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Gerrit Palmlaan
Aanvraag omgevingsvergunning Gerrit Palmlaan hoek Marten Orgeslaan voor het oprichten van een 2 onder 1 kapwoning.
11-12-2020 Verleende omgevingsvergunning Ugchelseweg 92
Verleende omgevingsvergunning Ugchelseweg 92 voor het kappen van 6 fijnsparen
10-12-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Bazemolenweg 21
Aanvraag omgevingsvergunning Bazemolenweg 21 voor het kappen van zes bomen
09-12-2020 Verleende omgevingsvergunning De Cloese 66
Verleende omgevingsvergunning De Cloese 66 voor het vergroten van een woning (dakkapel)
08-12-2020 Aanvraag omgevingsvergunning G.P. Duuringlaan 21B
Aanvraag omgevingsvergunning G.P. Duuringlaan 21B voor het kappen van een boom
06-12-2020 AFGELAST Dorpshuis: Blues After Seven
Op zondag 6 december 2020 treedt van 15:30 tot 18:00 uur in het <br />
Dorpshuis Ugchelen aan de Bogaardslaan Blues After Seven op.
03-12-2020 Provincie Gelderland Wet bodembescherming Ugchelseweg 201
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een melding op grond van de Wet bodembescherming ontvangen. Het gaat over een bodemverontreiniging aan Ugchelseweg 201 te Ugchelen.
Het voornemen is om in te stemmen met het saneringsplan. De verontreiniging zal deels worden ontgraven. Daarnaast wordt een leeflaag aangebracht.
03-12-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Veldekster (kavel 4) in Ugchelen
Aanvraag omgevingsvergunning Veldekster (kavel 4) in Ugchelen voor het kappen van een beuk
03-12-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Veldekster (kavel 1) in Ugchelen
Aanvraag omgevingsvergunning Veldekster (kavel 1) in Ugchelen voor het kappen van een eik
03-12-2020 Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek (kavel 1) in Ugchelen
Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek (kavel 1) in Ugchelen voor het kappen van 650 m2 bosplantsoen.
26-11-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 92
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 92 voor het kappen van 6 bomen
25-11-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan (AH)
Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan voor het vergroten van de AH-supermarkt.
23-11-2020 Aanvraag omgevingsvergunning De Cloese 66
Aanvraag omgevingsvergunning De Cloese 66 voor het vergroten van een woning met een dakkapel
19-11-2020 Verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 7B
Verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 7B voor het plaatsen van een tent
19-11-2020 Geweigerde omgevingsvergunning Loevestein 14
Geweigerde omgevingsvergunning Loevestein 14 voor het kappen van een berk
18-11-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 9
Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 9 voor het gebruiken van de benedenverdieping voor dienstverlening en bovenverdieping voor wonen.
18-11-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 9
Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 9 voor het oprichten van een gebouw met 2 commerciële ruimten
14-11-2020 AFGELAST Intocht Sinterklaas
Zoals ieder jaar heeft Ugchelen de leuke sinterklaasoptocht met aansluitend een ontvangst in het Dorpshuis aan de Bogaardslaan. Na de intocht van Sinterklaas en zijn pieten komen de pieten op bezoek bij deze speciale coladisco voor de (Ugchelense) basisschoolkinderen uit groep 4 t/m 8.
13-11-2020 Verleende omgevingsvergunning Derk Kamphuisweg 5A
Verleende omgevingsvergunning Derk Kamphuisweg 5A voor het veranderen van het dak.
13-11-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 50A
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 50A voor het verbreden van een in-uitrit
09-11-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 7B het plaatsen van een tent
Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 7B Ugchelen, het plaatsen van een tent
02-11-2020 Verleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 42
Verleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek 42 voor het oprichten van een woning.
01-11-2020 AFGELAST Dorpshuis: Two Pure
Op 1 november 2020 treedt van 15:00 tot 18:00 uur in het Dorpshuis Ugchelen het duo Two Pure op. Chris en Yvonne vormen samen dit duo. Chris op piano/keyboard en Yvonne zang. Het repertoire is divers. Reserveren noodzakelijk en vol is vol.<br />
29-10-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Laan Van Westenenk 45
Aanvraag omgevingsvergunning Laan Van Westenenk 45 voor het kappen van een prunus
29-10-2020 Aanvraag om nabij Ugchelseweg 17 bomen te kappen
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg nabij nr. 92 voor het kappen van 17 bomen.
28-10-2020 Coördinatiebesluit Molecatenlaan 30/Bogaardslaan 10 Ugchelen
Op 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad, op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten dat de coördinatieregeling wordt toegepast voor bouw en sloop voor de uitbreiding van de supermarkt op de percelen Molecatenlaan 30/Bogaardslaan 10 in Ugchelen.
Het coördinatiebesluit heeft betrekking op het bestemmingsplan Molecatenlaan 30 Ugchelen, de omgevingsvergunning voor bouw en sloop en mogelijk andere relevante vergunningen of besluiten.
Met de coördinatieregeling worden de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures na elkaar. Te zijner tijd worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen over de ontwerp-besluiten. De besluiten om het bestemmingsplan vast te stellen en om de omgevingsvergunning te verlenen, worden in de beroepsfase aangemerkt als één besluit. Daartegen kan te zijner tijd beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Tegen het besluit om de coördinatieregeling toe te passen staat geen bezwaar en beroep open.
Het coördinatiebesluit is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen.
Het coördinatiebesluit ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. Vanwege het voorkomen van verspreiding van het coronavirus willen wij het aantal afspraken in het stadhuis beperken. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om (online) een fysieke afspraak te maken bij het Omgevingsloket. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Kuipers, 14 055 of via de mail m.kuipers@apeldoorn.nl
27-10-2020 Vergunning Wet op de lijkbezorging crematorium Heidehof
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn maakt bekend dat zij op grond van artikel 53 van de Wet op de lijkbezorging op 21 oktober 2020 vergunning hebben verleend aan Crematorium Heidehof tot 1 oktober 2033.
26-10-2020 Verleende omgevingsvergunning Veldekster 25
Verleende omgevingsvergunning Veldekster 25 voor het kappen van een plataan.
25-10-2020 AFGELAST Dorpshuis: LadieZfirst
Op zondag 25 oktober treedt van 15:00 tot 18:00 in het Dorpshuis Ugchelen LadieZfirst op. De groep bestaat uit drie meiden, die wereldhits ten gehore brengen. Het repertoire varieert van pop, rock & roll en blues tot raggae en soul. Reserveren noodzakelijk en vol is vol.
23-10-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 149A
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 149A voor het kappen van een berk
22-10-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Loevestein 14
Aanvraag omgevingsvergunning Loevestein 14 voorhet kappen van een berk
21-10-2020 Geweigerde omgevingsvergunning Hattemseweg 67
Geweigerde omgevingsvergunning Hattemseweg 67 voor het kappen van een ceder
20-10-2020 Geweigerde omgevingsvergunning Richtersweg 29
Geweigerde omgevingsvergunning Richtersweg 29 voor het kappen van een berk
20-10-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Laan Van Westenenk 4
Aanvraag omgevingsvergunning Laan Van Westenenk 4 het plaatsen van 4 vlaggenmasten.
18-10-2020 UITGESTELD Dorpshuis: Bokbierproeverij
Bokbierproeverij is uitgesteld i.v.m. de corona maatregelen door het RIVM.
18-10-2020 AFGELAST Dorpshuis: Ben Heart met artiesten
Op zondag 18 oktober 2020 treedt van 13:00-18:00 in het Dorpshuis Ugchelen aan de Bogaardslaan Ben Heart met Artiesten op.
16-10-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Derk Kamphuisweg 5A
Aanvraag omgevingsvergunning Derk Kamphuisweg 5A voor het veranderen van het dak.
15-10-2020 Verleende omgevingsvergunning Wyenburg 19
Verleende omgevingsvergunning Wyenburg 19 voor het kappen van een prunus
15-10-2020 Verleende omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 145
Verleende omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 145 voor het intern verbouwen van een groepszorgwoning
13-10-2020 Verleende omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 380
Verleende omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 380 voor het oprichten van een woning.
12-10-2020 Verleende omgevingsvergunning Zuster Meyboomlaan 9 en 25
Verleende omgevingsvergunning Zuster Meyboomlaan 9 en 25 voor het kappen van 2 bomen
11-10-2020 Dorpshuis: Jazz Club
Op zondag 11 oktober is van 14:30-17:00 Jazz club Apeldoorn gastheer in het Dorpshuis Ugchelen. Kaarten €12,50.
08-10-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Veldekster 25
Aanvraag omgevingsvergunning Veldekster 25 voor het kappen van een plataan
07-10-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Richtersweg 29
Aanvraag omgevingsvergunning Richtersweg 29 voor het kappen van een boom
04-10-2020 Dorpshuis: Rockband Rebel Zondag 4 oktober
Op zondag 4 oktober treedt van 15:00-18:00 in het Dorpshuis Ugchelen de Apeldoornse Rockband Rebel op. Reserveren noodzakelijk en vol is vol. Er mogen maximaal 30 mensen in de grote zaal. In de Dorpskamer is ook plaats voor 30 mensen.<br />
De rockband “Rebel” is een Apeldoornse Topband met Bert Kompier op drums, Ben Bruschke op basgitaar, Aldo Swager gitaar en vocals en Jeroen Boers gitaar en vocals. De groep speelt verschillende stijlen zoals Rock, Pop, Blues, Jazzrock en Country.

02-10-2020 UITGESTEL: Dorpshuis: Bokbierproeverij
Op 2 oktober 2020 zou er van 19:30-23:00 in het Dorpshuis Ugchelen aan de Bogaardslaan een Bokbierproeverij plaatsvinden. In verband met de aangescherpte coronaregels is het evenement uitgesteld tot een nog te bepalen datum.
02-10-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Wyenburg 19
Aanvraag omgevingsvergunning Wyenburg 19 voor het kappen van een prunus
01-10-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Hattemseweg 67
Aanvraag omgevingsvergunning Hattemseweg 67 voor het kappen van een boom
30-09-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Karhulstraat 6
Aanvraag omgevingsvergunning Karhulstraat 6 voor het kappen van een conifeer
28-09-2020 Verleende omgevingsvergunning Mettaweg 2
Verleende omgevingsvergunning Mettaweg 2 voor het vergroten van een woning.
28-09-2020 Geweigerde omgevingsvergunning Ugchelseweg 44
Geweigerde omgevingsvergunning Ugchelseweg 44 voor het kappen van een conifeer
27-09-2020 Dorpshuis: Optreden Countryband “Stoney”
Op 27 september 2020 treed in het Dorpshuis Ugchelens belang van 15:00-19:00 de Countryband “Stoney” op. De Apeldoornse band brengt Amerikaanse Country muziek. Inmiddels zijn er zoveel reserveringen binnen dat de zaal vol is. Op het terras en in de dorpskamer is nog wel plaats.
25-09-2020 Aanvraag evenementenvergunning: Randerodecross
Aanvraag evenementenvergunning om op 1 november 2020 in het bos/park tegenover verpleegtehuis Randerode aan de Zuster Meijboomlaan in Apeldoorn de Randerodecross te houden.
24-09-2020 Geweigerde omgevingsvergunning Klein Hattem 42
Geweigerde omgevingsvergunning Klein Hattem 42 voor het kappen van een kersenboom
23-09-2020 Kennisgeving voor het perceel Steenbeek 12-14
Kennisgeving gesloten grondexploitatie-overeenkomst en voorbereiding bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkeling voor het perceel Steenbeek 12-14 Ugchelen.
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-240640.html?utm_campaign=20200924&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_apeldoorn&utm_content=over_uw_buurt
23-09-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Zuster Meyboomlaan 9 en 25
Aanvraag omgevingsvergunning Zuster Meyboomlaan 9 en 25 voor het kappen van twee bomen
19-09-2020 Honingmarkt
Voor de 54ste keer wordt in Ugchelen de Honingmarkt gehouden bij het dorpshuis Ugchelens Belang aan de Bogaardslaan 81.
17-09-2020 Verleende omgevingsvergunning Slangenburg thv. nr 7
Verleende omgevingsvergunning Slangenburg ter hoogte van nummer 7 voor het kappen van een boom
11-09-2020 Verleende omgevingsvergunning Veldekster schuin voor nr. 31
Verleende omgevingsvergunning Veldekster schuin voor nr. 31 voor het kappen van een beuk
10-09-2020 Verleende omgevingsvergunning Veldekster nabij nummer 41
Verleende omgevingsvergunning Veldekster nabij nummer 41 voor het kappen van twee beuken
10-09-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelsegrensweg/De Oude Klarenbeek
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelsegrensweg/De Oude Klarenbeek (kavel 6) voor het oprichten van een woning
09-09-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 145
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 145 voor het kappen van 3 sparren en 1 berk
08-09-2020 Verleende evenementenvergunning Honingmarkt
Verleende evenementenvergunning voor de 54ste Honingmarkt d.d. 19 september 2020, bij het dorpshuis Ugchelens Belang aan de Bogaardslaan 81 in Ugchelen
04-09-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 44
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 44 voor het kappen van een conifeer
03-09-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Klein Hattem 42
Aanvraag omgevingsvergunning Klein Hattem 42 voor het kappen van een kersenboom
02-09-2020 Verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 11
Verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 11 voor het kappen van een spar.
02-09-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Veldekster nabij nummer 41
Aanvraag omgevingsvergunning Veldekster nabij nummer 41 voor het kappen van 2 beuken
01-09-2020 Verleende omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 16B
Verleende omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 16B voor het plaatsen van een woonwagen
27-08-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Veldekster schuin voor nr. 31
Aanvraag omgevingsvergunning Veldekster schuin voor nr. 31 voor het kappen van een beuk
25-08-2020 Besluit lozen buiten inrichtingen, De Oude Klarenbeek 28
Besluit lozen buiten inrichtingen, De Oude Klarenbeek 28
24-08-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 11
Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 11 voor het vergroten van de woning
21-08-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 145
Aanvraag omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 145 voor het intern verbouwen van een groepszorgwoning
21-08-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 145
Aanvraag omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 145 voor het brandveilig gebruik
17-08-2020 Verleende omgevingsvergunning Ugchelseweg 44
Verleende omgevingsvergunning Ugchelseweg 44 voor het kappen van 1 conifeer
13-08-2020 Verleende omgevingsvergunning Winnemolenlaan 19
Verleende omgevingsvergunning Winnemolenlaan 19 voor het vergroten van een woning (opbouw)
10-08-2020 Verleende omgevingsvergunning Ugchelseweg thv 211b
Verleende omgevingsvergunning Ugchelseweg thv 211b voor het kappen van een lindeboom
10-08-2020 Verleende omgevingsvergunning De Wierse t.h.v. nr. 29
Verleende omgevingsvergunning De Wierse t.h.v. nr. 29 voor het kappen van een haagbeuk
07-08-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 16B
Aanvraag omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 16B voor het plaatsen van een woonwagen
06-08-2020 Verleende omgevingsvergunning Rhienderstein 8
Verleende omgevingsvergunning Rhienderstein 8 voor het kappen van een berk
06-08-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Karhulstraat 90
Aanvraag omgevingsvergunning Karhulstraat 90 het kappen van een boom.
04-08-2020 Verleende omgevingsvergunning Doornenburg 27
Verleende omgevingsvergunning Doornenburg 27 van het plaatsen van een dakkapel
03-08-2020 Verleende omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 85
Verleende omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 85 voor het veranderen van een in-uitrit.
03-08-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 11
Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 11 voor het kappen van een spar
03-08-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Mettaweg 2
Aanvraag omgevingsvergunning Mettaweg 2 voor het vergroten van een woning
31-07-2020 Verleende omgevingsvergunning De Wierse t.h.v. nr. 29
Verleende omgevingsvergunning De Wierse t.h.v. nr. 29 voor het kappen van een haagbeuk
30-07-2020 Verleende omgevingsvergunning Vanenburg 8
Verleende omgevingsvergunning Vanenburg 8 voor het kappen van een boom.
30-07-2020 Verleende omgevingsvergunning Klein Hattem 9
Verleende omgevingsvergunning Klein Hattem 9 voor het kappen van een conifeer
30-07-2020 Terrasvergunning: Ugchelseweg 70a
Terrasvergunning van 44 m2 voor Cafetaria Charly Ugchelen, Ugchelseweg 70a.
29-07-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Winnemolenlaan 19
Aanvraag omgevingsvergunning Winnemolenlaan 19 voor het vergroten van een woning (opbouw)
28-07-2020 Verleende omgevingsvergunning Ugchelsegrensweg 215
Verleende omgevingsvergunning Ugchelsegrensweg 215 voor het oprichten van een woning
23-07-2020 Verleende omgevingsvergunning Klein Hattem 31
Verleende omgevingsvergunning Klein Hattem 31 voor het kappen van een conifeer.
23-07-2020 Verleende omgevingsvergunning De Cloese 39
Verleende omgevingsvergunning De Cloese 39 voor het vergroten van een woning
23-07-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Doornenburg 27
Aanvraag omgevingsvergunning Doornenburg 27 voor het plaatsen van een dakkapel
22-07-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Slangenburg t.h.v. nr 7, Ugchelen, het kappen van 2 bomen
Aanvraag omgevingsvergunning Slangenburg t.h.v. nr 7 voor het kappen van twee bomen.
22-07-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Rhienderstein nabij nummer 8
Aanvraag omgevingsvergunning Rhienderstein nabij nummer 8 voor het het kappen van een berk
22-07-2020 Aanvraag omgevingsvergunning De Wierse t.h.v. nr. 29
Aanvraag omgevingsvergunning De Wierse t.h.v. nr. 29 voor het kappen van een haagbeuk.
21-07-2020 Verleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek
Verleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek (wasserijcomplex) voor het aanleggen van 2 voetgangersbruggen en 1 verkeersbrug
21-07-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg thv 211b
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg thv 211b voor het kappen van een lindeboom.
15-07-2020 Verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 12B
Verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 12B voor het plaatsen van reclame.
15-07-2020 Informatiebijeenkomst nieuwbouw AH
Op woensdag 15 juli is er in UB een informatiebijeenkomst over de (ver)nieuwbouw van AH.De bijeenkomst is alleen voor genodigden.
13-07-2020 Verleende omgevingsvergunning Puttenstein 10
Verleende omgevingsvergunning Puttenstein 10 voor het veranderen en vergroten van een bijgebouw en het verplaatsen van een overdekt terras (overkapping)
11-07-2020 AFGELAST: Ronde van Ugchelen
De jaarlijkse Ronde van Ugchelen gaat vanwege de beperkende maatregelen i.v.m. het Coronavirus dit jaar niet door.
10-07-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 44
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 44 voor het kappen van 3 coniferen.
10-07-2020 Aanvraag omgevingsvergunning De Cloese 39
Aanvraag omgevingsvergunning De Cloese 39 voor het vergroten van een woning.
09-07-2020 Verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 15, 7339 LH Ugchelen
Verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 15 voor het kappen van 5 bomen
09-07-2020 Verleende omgevingsvergunning Hoenderloseweg 165
Verleende omgevingsvergunning Hoenderloseweg 165 voor het kappen van een eik.
09-07-2020 Verleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek (kavel 7)
Verleende omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek (kavel 7) voor het kappen van een acacia
09-07-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Vanenburg 8
Aanvraag omgevingsvergunning Vanenburg 8 voor het kappen van een boom.
09-07-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Klein Hattem 9
Aanvraag omgevingsvergunning Klein Hattem 9 voor het kappen van een conifeer.
08-07-2020 Drank- en horecavergunning: Cafetaria Charly Ugchelen
De burgemeester heeft op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet een drank- en horecavergunning verleend aan Cafetaria Charly Ugchelen, Ugchelseweg 70a in Ugchelen.
07-07-2020 Verleende omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 36
Verleende omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 36 voor het kappen van 11 fijnsparren.
06-07-2020 Verleende omgevingsvergunning Markendoel 6B
Verleende omgevingsvergunning Markendoel 6B voor het kappen van een beuk.
02-07-2020 Terrasvergunning: Van Golsteinlaan 20 in Ugchelen
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening 2014 tot 1 september 2020 een tijdelijke terrasvergunning heeft verleend met een oppervlakte van 2060 m2 aan Motel De Cantharel, Van Golsteinlaan 20.
02-07-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Rhienderstein 8
Aanvraag omgevingsvergunning Rhienderstein 8 voor het kappen van een berk.
01-07-2020 Verleende omgevingsvergunning Ugchelsegrensweg 20
Verleende omgevingsvergunning Ugchelsegrensweg 20 voor het kappen een conifeer, fijnspar en populier.
30-06-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Hulkestein 49
Aanvraag omgevingsvergunning Hulkestein 49 voor het plaatsen van een veranda aan schuur
30-06-2020 Aanvraag evenementenvergunning Sinterklaasintocht
Aanvraag evenementenvergunning voor de Sinterklaasintocht in Ugchelen op 14 november 2020. Start aan de Zr. Meyboomlaan 10 en einde aan de Bogaardslaan in Ugchelen.
29-06-2020 Verleende omgevingsvergunning Van Golsteinlaan 20
Verleende tijdelijke omgevingsvergunning voor het seizoen 2021 aan de Van Golsteinlaan 20 voor het plaatsen een outdoortent
29-06-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Doddendaal 45
Aanvraag omgevingsvergunning Doddendaal 45 voor het plaatsen van een roldeur
28-06-2020 AFGELAST Albatross: Familietoernooi met BBQ
Op het Sportpark Ugchelen aan de Brouwersmolenweg organiseert de vv Albatross voor leden, familie en vrienden het traditionele familietoernooi.
26-06-2020 Verleende omgevingsvergunning Onstein 7
Verleende omgevingsvergunning Onstein 7 voor het vervangen van de gevelbekleding en kozijnen.
24-06-2020 Ontwerp bestemmingsplan en -vergunningen Molecatenlaan + Ugchelseweg
Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Molecatenlaan 15 en Ugchelseweg 201 Ugchelen. Dit ontwerpo bestemmingsplan maakt het de bouw mogelijk van negen woningen op het terrein van het AVIA tankstation en 20 woningen (in drie bouw lagen) op het terrein van de gebouw van de voormalige bibliotheek. Alle benodigde vergunningen zijn opgenomen in de ontwerpomgevingsvergunning. Tot 5 augustus 2020 kunnen bij de gemeente zienswijzen worden ingediend. Alle staan in het Dossier Centrum.<br /><br />
Het digitale ontwerp-bestemmingsplan is ook te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen.<br /><br />
Wilt u de ontwerp-omgevingsvergunning digitaal ontvangen? Stuur dan een mail met als onderwerp 'Verzoek toezending ontwerp-omgevingsvergunning onder vermelding van het Wabonummer D20/023687’ aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl.
24-06-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 15
Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 15 voor het kappen van 5 bomen.
24-06-2020 Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek
Aanvraag omgevingsvergunning De Oude Klarenbeek (wasserijcomplex) voor het aanleggen van 2 voetgangersbruggen en 1 verkeersbrug.
22-06-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 85
Aanvraag omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 85 voor het veranderen van een in-uitrit.
18-06-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Onstein 7
Aanvraag omgevingsvergunning Onstein 7 voor het vervangen van de gevelbekleding en kozijnen
18-06-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Hoenderloseweg 165
Aanvraag omgevingsvergunning Hoenderloseweg 165 voor het kappen van een eik.
17-06-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelsegrensweg 20
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelsegrensweg 20 voor het kappen een conifeer, fijnspar en populier
17-06-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 15
Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 15 voor het kappen van 4 gledetsia's.
17-06-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Markendoel 6B
Aanvraag omgevingsvergunning Markendoel 6B voor het kappen van een beuk.
17-06-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Brouwersmolenweg (380)
Aanvraag omgevingsvergunning Brouwersmolenweg (380) voor het oprichten van een woning.
16-06-2020 Verleende omgevingsvergunning Van Golsteinlaan 33
Verleende omgevingsvergunning Van Golsteinlaan 33 voor het kappen van een beuk.
16-06-2020 Verleende omgevingsvergunning Evert Roelofsenlaan 6
Verleende omgevingsvergunning Evert Roelofsenlaan 6 voor het kappen van een conifeer.
16-06-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Loevestein 14
Aanvraag omgevingsvergunning Loevestein 14 voor het kappen van een boom
15-06-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 73
Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 73 voor het veranderen van een voorgevel.
11-06-2020 Verleende omgevingsvergunning Markendoel 38
Verleende omgevingsvergunning Markendoel 38 voor het kappen van een boom.
11-06-2020 Geweigerde omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 380
Geweigerde omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 380 voor het kappen van 2 fijnsparren
08-06-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Vosbergen 15
Aanvraag omgevingsvergunning Vosbergen 15 voor het veranderen van de voorgevel
08-06-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Marten Orgeslaan 20
Aanvraag omgevingsvergunning Marten Orgeslaan 20 voor het vergroten van een woning.
07-06-2020 AFGELAST Steel Breeze live
In de zaal van Ugchelens Belang aan de Bogaardslaan treedt tussen 20.00 en 24.00 uur de groep Steel Breeze live op.
06-06-2020 AFGELAST Albatross: Ome Gerrit Toernooi 2020
Zaterdag 6 juni 2020 organiseert de vv Albatross voor alle spelende leden op het Sportpark Ugchelen aan de Brouwersmolenweg het Ome Gerrit Toernooi. Aanvangstijden: 12:00 uur Mini's, G-team, JO8 t/m JO12 15:00 uur JO14 t/m JO19 18:15 uur Dames en Senioren De jeugdwedstrijden worden gespeeld met 4 tegen 4. De dames en senioren spelen 7 tegen 7 op een half veld.
03-06-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Van Golsteinlaan 33
Aanvraag omgevingsvergunning Van Golsteinlaan 33 voor het kappen van een beuk
03-06-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Van Golsteinlaan 20
Aanvraag omgevingsvergunning Van Golsteinlaan 20voor het verlengen tijdelijke vergunning voor het plaatsen een outdoortent.
02-06-2020 AFGELAST: Avondfvierdaagse Ugchelen
Het zou een feestelijke week moeten worden van 2 tot en met 5 juni: de 75e editie van de Avondvierdaagse Ugchelen. Het bestuur en werkgroep Avondvierdaagse Ugchelen vinden het niet verantwoord om met zoveel mensen te gaan wanelen en daarom is een streep gezet door dit evenement.
27-05-2020 Verleende omgevingsvergunning Puttenstein 3
Verleende omgevingsvergunning Puttenstein 3 voor het aanleggen van een in-/uitrit.
22-05-2020 Aanvraag wijziging omgevingsvergunning Bogaardslaan 75 77
Aanvraag omgevingsvergunning Bogaardslaan 75 en 77 voor een wijziging op eerder verleende vergunning.
20-05-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 70A
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 70A voor het plaatsen van een terras voor 8 tafels bij het cafetaria.
19-05-2020 Verleende omgevingsvergunning Bogaardslaan 75 en 77
Verleende omgevingsvergunning Bogaardslaan 75 en 77. Wijziging op eerder verleende vergunning.
19-05-2020 Verleende omgevingsvergunning Albert Schweitzerlaan 31
Verleende omgevingsvergunning Albert Schweitzerlaan 31. Het plaatsen van 3 tenten op de parkeerplaats t.b.v. corona besmetting.
18-05-2020 Verleende omgevingsvergunning Albert Schweitzerlaan 31
Verleende omgevingsvergunning Albert Schweitzerlaan 31 voor het plaatsen van portocabin.
14-05-2020 Verleende omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 377
Verleende omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 377 voor het kappen van 2 coniferen.
14-05-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Markendoel 38
Aanvraag omgevingsvergunning Markendoel 38 voor het kappen van een boom.
12-05-2020 Verleende omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 408
Verleende omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 408 voor het plaatsen van een dakkapel en het vervangen van een schutting.
09-05-2020 Verleende omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 387
Verleende omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 387 voor het kappen van een atlas ceder.
08-05-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Puttenstein 3
Aanvraag omgevingsvergunning Puttenstein 3 voor het aanleggen van een in-/uitrit.
08-05-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 380
Aanvraag omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 380 voor het kappen van 2 fijnsparren.
07-05-2020 AFGELAST: Bevrijdingsconcert
Het bevrijdingsconcert dat op donderdag 7 mei door de muziekvereniging Ugchelen zou worden gegeven voor de Canadese gasten en andere belangstellenden gaat niet door
06-05-2020 Verleende omgevingsvergunning Doddendaal 4
Verleende omgevingsvergunning Doddendaal 4 voor het het plaatsen van een erker.
06-05-2020 AFGELAST: Concert Zeemanskoor
Het concert dat het Sokkenbuurt Zeemanskoor op woensdag 6 mei zou geven in het Dorpshuis Ugchelens Belang voor de Canadese gasten en andere belangstellenden gaat niet door.
05-05-2020 AFGELAST: Bevrijdingsfeestavond
De Bevrijdingfeestavond die op 5 mei op de agenda stond van het Dorpshuis Ugchelens Belang gaat niet door. Op deze avond zou de band Tuxedo optreden..
04-05-2020 AFGELAST: Dodenherdenking
De dodenherdenking die op 4 mei van 19.00 - 20.30 uur zou worden gehouden in een tent achter het dorpshuis Ugchelens Belang en aansluitend bij de Ugchelse Kei, gaat niet door.
03-05-2020 AFGELAST: koffieconcert
Het koffieconcert dat op zondag 3 mei door de muziekvereniging Ugchelen samen met Ugchelse koren zou worden gegeven in het kader van de bevrijdingsfeesten, gaat niet door.
01-05-2020 Geweigerde uitritvergunning De Wierse 7
Geweigerde omgevingsvergunning De Wierse 7 voor het plaatsen van een in- en uitrit.
30-04-2020 AFGELAST: Bevrijdingsconcert
Het bevrijdingsconcert dat Muziekvereniging Ugchelen op 30 april zou geven, gaat niet door. Het concert zou worden gegeven in het kader van de bevrijdingsfeesten.
29-04-2020 AFGELAST: High Tea voor de 75+ senioren
De High Tea voor de 75+ senioren die op 29 april in het kader van de Ugchelse bevrijdingsfeesten zou worden georganiseerd in Dorpshuis Ugchelens Belang, gaat niet door.
28-04-2020 Verleende omgevingsvergunning Kinkelenburg 21
Verleende omgevingsvergunning Kinkelenburg 21 in Ugchelen voor het kappen van een berk.
28-04-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Doddendaal 4
Aanvraag omgevingsvergunning Doddendaal 4 in Ugchelen voor het plaatsen van een erker.
27-04-2020 AFGELAST: Koningsdag
Koningsdag is traditioneel een groot feest op het terrein achter Dorpshuis Ugchelens Belang. Dit jaar gaat het echter niet door.
25-04-2020 AFGELAST: Vogelschieten
Traditioneel wordt op de zaterdag voor Koningsdag in Ugchelen achter het dorpshuis Ugchelens Belang de gestreden om de titel Schutterskoning. Dit jaar gaat het evenement niet door.
23-04-2020 Verleende omgevingsvergunning Wezenweg 2
Verleende omgevingsvergunning Wezenweg 2 in Ugchelen voor het vervangen van een deel van het hekwerk en het wijzigen van een in-/uitrit.
23-04-2020 Verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 41
Verleende omgevingsvergunning Molecatenlaan 41 in Ugchelen voor het plaatsen van een berging en een erfafscheiding.
23-04-2020 Vergadering Gemeenteraad Apeldoorn
Gemeenteraad besluit over centrumvisie Ugchelen
23-04-2020 Drank- en horecavergunning: Crematorium Heidehof
Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vergunning verleend aan Crematorium Heidehof, Engelanderholt 95-97 in Ugchelen.
23-04-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 377
Aanvraag omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 377 in Ugchelen voor het kappen van 2 coniferen.
22-04-2020 Bodemverontreiniging Ugchelseweg 201
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het besluit vaststelling ernst en spoedeisendheid verleend op grond van de Wet bodembescherming van een bodemverontreiniging aan Ugchelseweg 201 te Ugchelen. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd.
22-04-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg
Aanvraag omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg in Ugchelen voor het aanbrengen van halfverharding van zandwegen
21-04-2020 AFGELAST: Ledenvergadering Dorpsraad
Het bestuur van de vereniging Dorpsraad Ugchelen heeft besloten om de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2020 te verschuiven naar een nog te bepalen datum later in het jaar.
19-04-2020 AFGELAST: Cultuur bij je Buur
In het kader van "Cultuur bij je Buur" vanaf 13:00. Diverse optredens in het Dorpshuis van Ugchelens Belang.
17-04-2020 Verleende omgevingsvergunning Bogaardslaan 75
Verleende omgevingsvergunning Bogaardslaan 75 voor het kappen van een boom
17-04-2020 AFGELAST: Cola Disco voor groep 4 - 8
De bevrijdingsdisco voor leerlingen groep 4 - 8 van de Ugchelense basisscholen dat op vrijdag 17 april zou worden gehouden, gaat niet door.
17-04-2020 AFGELAST: Expositie 75 jaar vrijheid
De expositie die ter gelegenheid van bevrijding van de Veluwe 75 jaar geleden van 17 april t/m 5 mei zou worden gehouden gaat., niet door.
17-04-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 11
Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 11 voor het  het vergroten van een woning
16-04-2020 Politiek Markt over Centrumvisie Ugchelen
Donderdag 16 april vergadert de Apeldoornse gemeenteraad van 20:15 - 21:15 uur tijdens een politieke markt over de definitieve versie van de Centrumvisie Ugchelen. Het is een digitale vergadering die niet door publiek kan worden bijgewoond. Wel is inspraak mogelijk. Maar dat kan alleen schriftelijk of telefonisch. De griffie van de gemeenteraad kan uitleggen hoe dat moet. Alle stukken zijn te vinden in het dossier centrum op deze website.
10-04-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 12B
Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 12B voor het plaatsen van reclame
09-04-2020 Terrasvergunning: Ugchelseweg 56
Terrasvergunning voor Ugchelseweg 56 in Ugchelen.
09-04-2020 Terrasvergunning: Molecatenlaan 12B
Er is een terrasvergunning verleend voor het café Cheers aan de  Molecatenlaan 12B in Ugchelen.
09-04-2020 Drank- en horecavergunning: Huis 56 BV
Er is een drank- en horecavergunning verleend aan Huis 56 BV
09-04-2020 Drank- en horecavergunning: Café Cheers
Een Drank- en horecavergunning is verleend aan Café Cheers, Molecatenlaan 12B in Ugchelen.
09-04-2020 Aanvraag omgevingsvergunning De Wierse 7
Aanvraag omgevingsvergunning De Wierse 7 het plaatsen van een in- en uitrit.
06-04-2020 Verleende omgevingsvergunning Ugchelseweg 74
Verleende omgevingsvergunning Ugchelseweg 74 voor het verleggen van een in- en uitrit.
06-04-2020 Drank- en horecavergunning: Hoenderloseweg 10 in Ugchelen
Met ingang van 1 april 2021 is een drank- en horecavergunning met paracommerciële voorwaarden verleend aan de Stichting “De Duiker”, Hoenderloseweg 10 in Ugchelen.
05-04-2020 AFGELAST: Dag van het Balginstrument
Muziekvereniging THA Ugchelen presenteert in het Dorpshuis van Ugchelens Belangde aan de Bogaardslaan de Dag van het Balginstrument. Aanvang 13.00 uur einde 17.30 uur.
04-04-2020 AFGELAST: Ernst & Luim toneeluitvoering
In het Dorpshuis Ugchelen geeft Ernst & Luim een toneeluitvoering
03-04-2020 AFGELAST: Ernst & Luim toneeluitvoering
In het Dorpshuis Ugchelen geeft Ernst & Luim een toneeluitvoering
01-04-2020 Verleende omgevingsvergunning Tonissenlaan 46
Verleende omgevingsvergunning Tonissenlaan 46, 7339 CD Ugchelen, een nokverhoging en nieuw dakbeschot woning.
31-03-2020 Aanvraag vcoor het kappen van 150 bomen
Aanvraag omgevingsvergunning Keienbergweg 38 voor het kappen van 150 bomen.
30-03-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 74
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 74 voor het verleggen van een in- en uitrit.
27-03-2020 Verleende omgevingsvergunning Ugchelsegrensweg 155
Verleende omgevingsvergunning Ugchelsegrensweg 155 voor het vergroten van een woning
27-03-2020 Geweigerde omgevingsvergunning Ugchelseweg 74
Geweigerde omgevingsvergunning Ugchelseweg 74 voor het plaatsen van een in- en uitrit
27-03-2020 Geweigerde omgevingsvergunning Batenburg 27
Geweigerde omgevingsvergunning voor het kappen van een boom bij Batenburg 27.
25-03-2020 Kinkelenburg : Aanvraag kappen van een berk
Aanvraag omgevingsvergunning Kinkelenburg 21 voor het kappen van een berk.
24-03-2020 Ugchelseweg 201: Aanvraag bouw 9 pationwoningen.
Aanvraag voor de bouw van 9 patiowoningen naast Ugchelseweg 201. Zie ook dossier centrum.(illustratie: Jeroen Sprangers)
24-03-2020 Molecatenlaan 15: Aanvraag oprichten appartementencomplex
Aanvraag omgevingsvergunning Molecatenlaan 15 voor het oprichten van een appartementencomplex.
24-03-2020 Molecatenlaan 15: Aanvraag kappen 2 bomen en aanleggen uitrit.
Het kappen van 2 bomen en het aanleggen van een in-/uitrit Molecatenlaan 15.
24-03-2020 Aanvraag evenementenvergunning Ronde van Ugchelen
Aanvraag voor een evenementenvergunning voor de Ronde van Ugchelen op 11 juli 2020 in het centrum van Ugchelen.
19-03-2020 Verleende vergunning kappen boom Rienderstein
Verleende omgevingsvergunning om in de berm nabij Rienderstein 14 een boom te kappen.
19-03-2020 Aanvraag kappen van een berk Richtersweg
Aanvraag van een omgevingsvergunning om bij Richtersweg 47 een berk te kappen.
18-03-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 74
Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg 74 voor het plaatsen van een in- en uitrit.
18-03-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 408
Aanvraag omgevingsvergunning Brouwersmolenweg 408 voor het plaatsen van een dakkapel.
16-03-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Wezenweg 2
Aanvraag omgevingsvergunning Wezenweg 2 voor het plaatsen van een noodstroom generator.
16-03-2020 Aanvraag evenementenvergunning
Aanvraag evenementenvergunning voor de Gelre fietstocht op 5 september 2020, staart aan de Albert Schweitzerlaan in Ugchelen.
13-03-2020 Aanvraag vergunning kappen boom bij Bogaardslaan 75
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom bij Bogaardslaan 75.
12-03-2020 Vergunning kappen conifeer Hoenderloseweg 15
Verleende omgevingsvergunning voor het het kappen van een conifeer aan de Hoenderloseweg 15 Ugchelen.
12-03-2020 Melding bodem verontreinigd op de Ugchelseweg 201
De Provincie Gelderland heeft in het kader van de Wet bodembescherming een melding ontvangen dat de bodem op de locatie Ugchelseweg 201 is verontreinigd.
12-03-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Bogaardslaan 75
Aanvraag omgevingsvergunning Bogaardslaan 75 Ugchelen voor het kappen van een boom.
09-03-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Puttenstein 10
Aanvraag omgevingsvergunning Puttenstein 10 voor het veranderen en vergroten van een woning.
05-03-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Batenburg 27
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom bij Batenburg 27.
02-03-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Wezenweg 2
Aanvraag omgevingsvergunning Wezenweg 2 voor het vervangen van een deel van het hekwerk en het wijzigen van een in-/uitrit.
02-03-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Wezenweg 2
Aanvraag omgevingsvergunning Wezenweg 2 Ugchelen voor het vervangen van een deel van het hekwerk en het wijzigen van een in-/uitrit.
26-02-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Tonissenlaan 46
Aanvraag omgevingsvergunning Tonissenlaan 46 voor een nokverhoging en nieuw dakbeschot woning.
25-02-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Rhienderstein 14
Aanvraag omgevingsvergunning Rhienderstein 14 Ugchelen voor het kappen van een boom.
25-02-2020 Aanvraag evenementenvergunning 75 jaar bevrijding
Aanvraag evenementenvergunning: 20/64943 Feestelijkheden rondom 75 jaar bevrijding Ugchelen d.d. 25 april t/m 6 mei 2020, Bogaardslaan 81.
25-02-2020 Aanvraag evenementenvergunning
Aanvraag evenementenvergunning voor de feestelijkheden rondom 75 jaar bevrijding van Ugchelen van 25 april t/m 6 mei 2020 aan de Bogaardslaan 81 in Ugchelen.
21-02-2020 Verleende omgevingsvergunning Albert Schweitzerlaan 31
Verleende omgevingsvergunning Albert Schweitzerlaan 31  Apeldoorn voor het plaatsen van nieuwe brandscheidingen.
20-02-2020 Milieumelding Ugchelseweg 249
Gemeente Apeldoorn: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Ugchelseweg 249 te Ugchelen
17-02-2020 Aanvraag evenementenvergunning
Aanvraag evenementenvergunning voor het Schuiteman Oldtimer Event op 2 mei 2020, eindbestemming is de Cantharel aan de Van Golsteinlaan in Ugchelen.
10-02-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Hoenderloseweg 15
Aanvraag omgevingsvergunning Hoenderloseweg 15 voor het kappen van een conifeer
07-02-2020 Milieumelding Ugchelseweg 56
Gemeente Apeldoorn: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Ugchelseweg 56 te Ugchelen
04-02-2020 Jeugdverkeersexamen
Verleende evenementenvergunning voor het jeugdverkeersexamen op 8 april 2020 in Ugchelen
24-01-2020 Verleende evenementenvergunning Leestencross
Verleende evenementenvergunning voor de Leestencross 2020 op 16 februari met de start en finish bij kiosk De Ugchelse Berg in het Leesten.
24-01-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelsegrensweg 155
Aanvraag omgevingsvergunning voor het  het vergroten van de woning Ugchelsegrensweg 155 Ugchelen.
22-01-2020 Verleende omgevingsvergunning Klingelbeek 9
Verleende omgevingsvergunning Klingelbeek 9 Ugchelen voor het vervangen van houten kozijnen en deuren door kunststof.
22-01-2020 Verleende omgevingsvergunning Bonenburg 12
Verleende omgevingsvergunning Bonenburg 12 voor een constructieve doorbraak.
19-01-2020 Verleende omgevingsvergunning Kinkelenburg 24
Verleende omgevingsvergunning Kinkelenburg 24 voor het kappen van een berk
14-01-2020 Verleende omgevingsvergunning Hoenderloseweg 58
Verleende omgevingsvergunning Hoenderloseweg 58 voor het veranderen en vergroten van een woning (waaronder 2 dakkapellen voorzijde woning).
13-01-2020 Aanvraag omgevingsvergunning Klingelbeek 9
Aanvraag omgevingsvergunning Klingelbeek 9 Ugchelen voor hetvervangen van houten kozijnen en deuren door kunststof
08-01-2020 Verleende omgevingsvergunning kappen eik
Verleende omgevingsvergunning Hoog Buurloseweg 20B  Ugchelen, het kappen van een eik.
03-01-2020 Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning Ugchelseweg 201
Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, Ugchelseweg 201 te Ugchelen.
03-01-2020 Besluit lozen buiten inrichtingen
Besluit lozen buiten inrichtingen Richtersweg 8 te Ugchelen

Terug naar de hoofdpagina.