Thuispagina Het weer Dossier centrum
Dossier ontwikkeling centrum Ugchelen
Nu de gemeente Apeldoorn een overeenstemming heeft bereikt over sluiting en/of verhuizing van het AVIA-tankstation aan de Ugchelseweg komen de plannen voor het centrum van Ugchelen in een stroomversnelling. Op deze pagina vindt u alle relevante documenten die te maken hebben met de ontwikkelingen in en nabij het centrum van Ugchelen.
Tot 5 augustus bestond de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken zijn
hier te vinden.
Hieronder kunt u de bestanden voor de bestemmingsplanwijziging alsmede de ontwerpomgevingsvergunning downloaden.
Vragen of aanvullende informatie kunt u sturen naar:
centrum@ugchelen.eu
2020-07-12 Zienswijze Dorpsraad aan gemeente definitief.pdf
Zienswijze van de Dorpsraad Ugchelen m.b.t bouwplan op terrein van Bibliotheek
2020-06-26 ontwerpvergunning.zip Zipbestand 120 Mb
Alle stukken behorende bij de ontwerpomgevingsvergunning voor nieuwbouw Molecatenlaan 15
2020-06-25 BestemmingsplanCentrumUgchelen.zip Zipbestand, 60Mb
Alle stukken die behoren bij wijziging bestemmingsplan Centrum Ugchelen
2020-06-22 20200622_OntwerpBestemmingsplan_Omgevingsvergunningen.pdf Brief aan bewoners
Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Molocatenlaan 15 en Ugchelseweg 201 Ugchelen ligt tot 5 augustus ter visie.
2020-04-23 Raadsbesluit vaststellen centrumvisie Ugchelen.pdf
Raadsbesluit Centrumvisie Ugchelen. Vastgesteld op 23 april 2020 in de gemeenteraad
2020-04-16 inspraak Centrumvisie ugchelen.pdf
Inspraak op Centrumvisie Ugchelen door buurtbewoners.
2020-04-16 Aanvulling inspraak Centrumvisie Ugchelen.pdf
Aanvulling op inspraak Centrumvisie Ugchelen van buurtbewoners.
2020-04-15 Inspaak_Winkeliersvereniging_Ugchelen_Plaza.pdf
Inspaak_Winkeliersvereniging Ugchelen Plaza
2020-04-07 Inspraakreactie_Dorpsraad_Ugchelen.pdf
Inspraakreactie van de Dorpsraad Ugchelen n.a.v. de behandeling van de Centrumvisie Ugchelen in de Politieke Markt.
2020-03-20 200218 (MP) Visie Ugchelen Dorpscentrum.pdf Bestand 6 Mb
Definitieve versie (feb 2020) van Centrumvisie Ugchelen. Op 16 april 2020 behandeling in Politieke Markt.
2020-03-20 Collegevoorstel vaststellen centrumvisie Ugchelen.pdf
Collegevoorstel Centrumvisie Ugchelen. Op 16 april 2020 behandeling in Politieke Markt.
2020-03-20 Raadsvoorstel vaststelling centrumvisie Ugchelen.pdf
Raadsvoorstel Centrumvisie Ugchelen. Op 16 april 2020 behandeling in Politieke Markt.
2020-02-28 Documenten Coda Locatie.pdf ©Advise-R
Tekeningen en plattegrond nieuwbouw Coda Locatie.
2020-02-27 Nieuwbouw locatie Bibliotheek.pdf ©Advise-R.
Flyer nieuwbouw op locatie bibliotheek
2020-02-27 Nieuwbouw locatie Tankstation.pdf ©Advise-R.
Flyer nieuwbouw op locatie tankstation Ugchelseweg 201.
2019-12-13 Verslag CRK dorpshart ugchelen december 2019.pdf
Verslag van de CRK n.a.v. de bespreking van de ontwerpversie d.d. juni 2019.
2019-11-28 Coördinatie_Ugchelseweg201_Molecatenlaan15.pdf
Raadsbesluit coördinatieregeling bestemmingsplanwijziging en andere vergunningen.
2019-10-30 20191030_De_Stentor.pdf
Artikel uit De Stentor: Nieuwe huizen in Ugchelen door vertrek van lpg-pomp
2019-10-19 flyer Ugchelen denkt mee A4.pdf
Flyer n.a.v. inspraak centrumvisie h.a.h. verspreid in oktober 2019
2019-10-15 20191015_Collegebesluit_anterieure_overeekomsten_met_project_ontwikkelaar
Meer info: Notulen BenW
2019-10-10 vb_NL.IMRO.0200.vb1020-vas1.pdf
Voorbereidingsbesluit Ugchelseweg 201
2019-07-22 20190722_Bedankbriefgmeente.pdf
Bedankbrief van de gemeente voor suggesties, tips en vragen en
2019-06-21 190621_Visie_Dorpscentrum_Ugchelen_lr.PDF Bestand 3,5 Mb
Conceptversie Visie Dorpscentrum Ugchelen zoals gepresenteerd op 2 juli 2019
2019-06-13 20190702_UitnodigingVisieUgchelen.pdf
Uitnodiging informatiebijeenkomst op 2 juli 2019 van de Concept Centrumvisie Ugchelen
2018-06-18 2018 06 18 Vitaliteitsagenda Ugchelen.pdf
Vitaliteitsagenda Ugchelen
2018-06-01 KeivastVastgoedontwikkeling VOF.pdf
Uittreksel Kamer van Koophandel KeivastVastgoedontwikkeling VOF
2018-04-04 04. Stec Groep 18.068 QuickScan Ugchelen (4 april 2018).pdf
QuickScan uit te voren naar de huishoudensontwikkeling en de hiervan afgeleide woningbehoefte in Ugchelen op middellange termijn.
2018-02-14 20180214_WOB_DeWItte.pdf
Stukken behorend bij een WOB-verzoek naar gang van zaken rond verplaatsing van tankstation 'De Witte'
2018-02-14 20180214_WOB_DeWitte01.pdf Bestand 8,5 Mb
Stukken behorend bij een WOB-verzoek naar gang van zaken rond verplaatsing van tankstation 'De Witte'
2018-02-14 20180214_WOB_DeWitte02.pdf
Stukken behorend bij een WOB-verzoek naar gang van zaken rond verplaatsing van tankstation 'De Witte'
2018-02-14 20180214_WOB_DeWitte03.pdf Bestand 12,5 Mb
Stukken behorend bij een WOB-verzoek naar gang van zaken rond verplaatsing van tankstation 'De Witte'
2018-02-14 20180214_WOB_DeWitte04.pdf Bestand 4,4 Mb
Stukken behorend bij een WOB-verzoek naar gang van zaken rond verplaatsing van tankstation 'De Witte'
2018-01-31 Uittreksel Kadaster Bieb Ugchelen_0000668839_001.pdf
Gegevens uit kadaster Molecatenlaan 15.
2018-01-19 Uittreksel Kamer van Koophandel KeivastBV.pdf
Gegeven eigenaar oude bibliotheek, Molecatenlaan 15
2017-12-14 Verslag_PolitiekeMarkt_Tankstation_De_Witte.pdf
Verslag politieke markt van de gemeenteraad over onderhandelingen met tankstation.
2017-12-14 01 BV_Scenarios_tankstation_De_Witte.pdf
Bespreekvoorstel vier mogelijkheden m.b.t. sluiting of verhuizing van tankstation De Witte.
2017-12-14 02 CB_Scenarios_tankstation_de_Witte_Ugchelen.pdf
Collegebesluit m.b.t. sluiting of verhuizing Tankstation De Witte
2017-12-14 03 LAP_Scenarios_tankstation_de_Witte_Ugchelen.pdf
Collegebesluit scenario-analyse sluiting of verhuizing Tankstation De Witte
2017-12-14 04 Scenario_TS_De_Witte_irt_Ugchelen_Centrum_november_2017.pdf
Nota met vier mogelijkheden m.b.t. verhuizing tankstion De Witte.
Adobe Reader Downloaden